Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
The floral king : a life of Linnaeus / by Albert Alberg. ALBERG, Albert. 2814 W.H. Allen 1888 Digital version available
Catalogue of the memorials of Linnaeus exhibited at the Conversazione of the President and Officers of the Linnean Society at Burlington House, May 25th, 1888. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 2816 Linnean Society 1888 Digital version available
Carl v. Linné, Blomsterkonungen ... Minne af den 23 Maj 1891 / af Albert Alberg. ALBERG, Albert. 2821 Alfred Lindell & Co. 1891 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning ofver Carl von Linné. FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 Akademiska Bokhandeln 1893-1899 Digital version available
Linné : lefnadsteckning / af Th. M. Fries. FRIES, Theodor Magnus, 1832-1913. 2840 Fahlcrantz 1903 Digital version available
Linnaeus (afterwards Carl von Linné) : the story of his life, adapted from the Swedish of Theodor Magnus Fries, Emeritus Professor of Botany in the University of Uppsala, and brought down to the present time in the light of recent research / by Benjamin Daydon Jackson. JACKSON, Benjamin Daydon, 1846-1927. 2846 H. F. & G. Witherby 1923 Digital version available
Kväde och tal vid K. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets, Göteborgs Högskolas och Göteborgs Läkaresällskaps gemensamma fest till Linnés minne den 23 Maj 1907. BÅÅTH, A. U. (Albert Ulrik), 1853-1912. 2891 Wettergren & Kerber 1907 Digital version available
Linné and the love for nature. PUTNAM, Edward K. (Edward Kirby) (1868-1939). 2916 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2923 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linnés forbindelse med Norge / af Ove Dahl (udgivet af det Kongl. Norske Videnskabers Selskab i Anledning af 200-aarsdagen for Linnés Fødsel 23. Mai 1907). DAHL, Ove, 1862-. 2931a Adresseavisens Bogtrykkeri 1907 Digital version available
Linné-Feier am 24. Mai 1907 [Vienna]. [Festrede von Richard von Wettstein]. WETTSTEIN, Richard, Ritter von Westersheim, 1863-1931 2939 s.n 1907 Digital version available
Carolus Linnaeus / by Edward Lee Greene ; with an introduction by Barton Warren Evermann. GREENE, Edward Lee, 1843-1915. 2942 Christopher Sower Company 1912 Digital version available
Carl von Linné : några minnesord / af Gustaf Retzius. RETZIUS, Gustaf, 1842-1919 1842-. 2958 Norstedt 1908 Digital version available
Linnaeus / door J. Valckenier Suringar. VALCKENIER SURINGAR, Jan, 1864-1932. 2959 Martinus Nijhoff 1908 Digital version available
Hallers Beziehungen zu den Naturforschern seiner Zeit, speziell zu Linné. FISCHER, Eduard. 2962 s.n 1908 Digital version available
En allmän svensk naturstudie- och planteringsdag : på blomsterkonungens födelsedag. LINDBERG, E. J. 2988 F�rfattarens F�rlag 1915 Digital version available
Carl von Linné : hans personlighet och livsgärning / av Elsa Ribbing ; med förord av ... Carl Forsstrand. RIBBING, Elsa, 1875-1935. 2995 J. A. Lindblads F�rlag 1918 Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker : based on materials collected and arranged by Lady Hooker / by Leonard Huxley. HUXLEY, Leonard, 1860-1933. 3004a John Murray 1918 Digital version available
Linné som predikant : föredrag vid Svenska Linné-Sällskapets sammankomst den 12 november 1821. SAHLGREN, Jöran, 1884-1971. 3044 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1922 Digital version available
Studenten Carolus Linnaeus' bibliotek. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3072 Almqvist & Wiksells 1925 Digital version available