Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (972 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 994 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 2757 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Linnaeus's conception of nature. HOFSTEN, Nils von, 1881-1967. 4587 Almqvist & Wiksells 1958 Digital version available
A system of ''double entries'' in the zoological classification of Linnaeus. HOFSTEN, Nils von, 1881-1967. 4612 Almqvist & Wiksells 1963 Digital version available
Frimärken och stämplar med anknytning till Carl von Linné / av Finn Holmberg. HOLMBERG, Finn. 4603 s.n 1978 Digital version available
Frimärken och stämplar med anknytning till Carl von Linné / av Finn Holmberg. HOLMBERG, Finn. 4604 s.n 1978 Digital version available
Frimärken och stämplar med anknytning till Carl von Linné / av Finn Holmberg. HOLMBERG, Finn. 4605 s.n 1978 Digital version available
Les fondements de la botanique: Linné et la classification des plantes. HOQUET, Thierry. 4035 Vuibert 2005 Digital version available
Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige afbeeldingen ... HOUTTUYN, Martin. 73 F. Houttuyn 1761-1762 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Ptie.1, Livr.1. / recueillis par J. M. Hulth. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3681 Almqvist & Wiksells [Dec] 1907. Digital version available
Linnes forsta utkast till species plantarum. Nagra anteckningar. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 497 s.n 1912 Digital version available
Studenten Carolus Linnaeus' bibliotek. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3072 Almqvist & Wiksells 1925 Digital version available
Bibliographia Linnaeana : matériaux pour servir à une bibliographie Linnéenne. Ptie.1, Livr.1. / recueillis par J. M. Hulth. HULTH, J. M. (Johan Markus), 1865-1928. 3680 Almqvist & Wiksells [May] 1907. Digital version available
Catalogue of the exhibition of books to be held in a locality of the Royal Zoological Institution "Natura Artis Magistra," ... comprising: I. Botanical Incunabula ... II. Linnaeana exhibited on occasion of the bicentenary of Linnés ''Systema Naturae'', Ed. 1 ... III. Books quoted in Dr. Sirks Historical introduction to his "Botany in the Netherlands". HUNGER, F. W. T. (Friedrich Wilhelm Tobias), 1874-. 4469 s.n 1935 Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker : based on materials collected and arranged by Lady Hooker / by Leonard Huxley. HUXLEY, Leonard, 1860-1933. 3004a John Murray 1918 Digital version available
[Beskrivningar av 50 medaljer slagna till Carl von Linnés ära]. HYCKERT, Bror Edvard. 3393 Kungl. Boktryckeriet. P.A. Norstedt & Soner 1906 Digital version available
Brev från Johan Otto Hagström, Provincial Medicus i Östergötland, till Kongl. Collegium Medicum, åren 1755-1785. Hagström, Johan Otto, 1716 -1792 1716-1792. 4080 �sterg�tlands medicinhistoriska s�llskap 1993 Digital version available
Men around Linnaeus. HÖKERBERG, Annika Silander. 4033 Ruter Media Group AB 2000 Digital version available
Linnaeus, animals and man. HÖRSTADIUS, Sven, 1898-1996. 4584 Linnean Society of London 1974 Digital version available
Qualitates vegetabilium", "vires medicamentorum" und "oeconomicus usus plantarum" bei Carl von Linné (1707-1778) : erste Versuche einer zielgerichteten Forschung nach Arznei- und Nutzpflanzen auf wissenschaftlicher Grundlage. Hövel, Gerlinde. 4083 Deutscher Apotheker Verlag 1999 Digital version available