Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Exhibition of a selection from the Linnean collections : Fifth International Botanical Congress 1930. 3532 Linnean Society 1930 Digital version available
Carl von Linné as the root of natural history : the special exhibition of Natural History Museum and Institute, Chiba = Rinne to hakubutsugaku : shizenshi kagaku no genryu. 4659 Natural History Museum and Institute 1994 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 2782 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
[Preliminary short-form catalogue of Linnaean titles in the Strandell Catalogue]. 4672 s.n 1985 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus : issued in commemoration of the 250th anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus 1707-1778. 4461 Sandbergs Bokhandel 1957 Digital version available
Lettres autographes, manuscrits, dessins et documents [dont la vente aux enchères publiques aura lieu au] Nouveau Drouot, salle no. 8, le vendredi 21 décembre 1984 / par le ministère de Maître Dominique Vincent. 4683 Nouveau Drouot 1984 Digital version available
Linnés sprak och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius, Sixten Belfrage, Sigurd Fries och Jöran Sahlgren ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. ABENIUS, Margit, 1899-. 3896 Bokf�rlaget Prisma 1971 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosate i Upsala, hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 Augusti 1796 / af Johan Gustaf Acrel. ACREL, Johan Gustaf, 1741-1801. 2630 Tryckt Hos Joh. P. Lindh 1796 Digital version available
Antiquitates Linnaeanae. Programma quo ... invitat promotor Carolus Adolphus Agardh ... AGARDH, C. A. (Carl Adolf), 1785-1859. 2521 Litteris Berlingianis 1826 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878. AGARDH, Jacob Georg, 1813-1901. 2763 Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1878 Digital version available
Drottningholms slottsteater : [program 1999]. AIREY, Skans Victoria. LUNDGREN, Eva. 4644 The World Heritage, UNESCO; Drottningholms Slottsteater. 1999 Digital version available
The floral king : a life of Linnaeus / by Albert Alberg. ALBERG, Albert. 2814 W.H. Allen 1888 Digital version available
Carl v. Linné, Blomsterkonungen ... Minne af den 23 Maj 1891 / af Albert Alberg. ALBERG, Albert. 2821 Alfred Lindell & Co. 1891 Digital version available
Skaparens lov : Carl von Linné och tron på Gud. ANDERMAN, Tomas, 1942- 1942-. 4112 Danmarks och Funbo forsamlingar; Svenska kyrkan 2006 Digital version available
Herr Archiatern på Hammarby : om Carl von Linné i Danmarks socken / Tomas Anderman. ANDERMAN, Tomas, 1942-. 4048 Danmarks Hembygdsf�rening 1999 Digital version available
Herr Archiater of Hammarby: Carl von Linné in the parish of Danmark / Tomas Anderman. ANDERMAN, Tomas, 1942-. 4049 Danmarks Hembygdsf�rening 2007 Digital version available
Linnaeus : prince of botanists. ANGUS, George A. 3096b Philosophical Society of England 1929 Digital version available
Petri Arduini ... animadversionum botanicarum specimen. ARDUINO, Pietro, 1728-1805. 3886 ex typographia Conzatti 1759 Digital version available
Petri Harduini ... Animadversionum botanicarum specimen alterum. ARDUINO, Pietro, 1728-1805. 3887 Ex typographia Sansoniana 1763 Digital version available
Petri Artedi sueci ... Ichthyologia sive opera omnia de piscibus scilicet: Bibliotheca ichthyologica. Philosophia ichthyologica. Genera piscium. Synonymia specierum. Descriptiones specierum. Omnia in hoc genere perfectiora, quam antea ulla. / Posthuma ... Edidit Carolus Linnaeus ... [5 parts bound in 1]. ARTEDI, Peter, 1705-1735. 3563 Apud Conradum Wishoff 1738 Digital version available