Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Förklaring, huru vida luckt af Hampa fördrifver K°al-mas / af Olof Gerdes ; ... v. Linné, har ansedt föreg°aende Rön för ganska sannolikt... Gerdes, Olof 1213 Tryckte hos Directeuren Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1771 Digital version available
Erklärung, wieweit der Geruch des Hanfes die Kohlraupen vertreibt / von Olof Gerdes ; ... von Linne, hat diese Nachricht für ganz wahrscheinlich angesehen ... Gerdes, Olof 1214 bey Hermann Heinrich Holle 1775 Digital version available
Linnéanska Herbarieväxter i Domprosten Celsii Herbarium / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 3517 1922 Digital version available
En Linnéhandskrift [1727-1728] : Linnés första kända anteckningar till Smålands och Skånes flora / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel 228 Berlingska Boktryckeriet 1926 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen : ett kollegiehäfte från den Linnéanska tiden Gertz, Otto Daniel. 3556 1915 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 1271c 1928 Digital version available
Sperling, Stobaeus, Linné o Leche och de första undersökningarna över Skånes Flora Gertz, Otto Daniel. 216 1926 Digital version available
Linnés blomsterrabatter å Hammarby : enligt en originalhandskrift av Linné / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3083 1927 Digital version available
Linnaeana i framlidne Professor Otto Nordstedts kvarlåtenskap / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3712 1925 Digital version available
Linnés besök vid Viksbergs hälsobrunn 1731 / Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3069 1925 Digital version available
Tvenne sannolikt fölorade Linnéska manuskript [Dissertatio de nuptiis & sexu plantarum - systema lapidum] ur Kilian Stobaei Bibliotek / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 4 1925 Digital version available
Linné och cecidologien. I. II. Gertz, Otto Daniel. 1271d 1929-1930 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen : ett kollegiehäfte från den Linnéanska tiden Gertz, Otto Daniel. 3555 1915 Digital version available
Kring några Linnéanska träd / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 917 1927 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 1271b 1928 Digital version available
Linnés blomsterrabatter å Hammarby : enligt en originalhandskrift av Linné / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3082 1927 Digital version available
Tvenne sannolikt fölorade Linnéska manuskript [Dissertatio de nuptiis & sexu plantarum - systema lapidum] ur Kilian Stobaei Bibliotek / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 5 1925 Digital version available
Ur våra dagars Linnéforskning : [review of Felix Bryk: Bibliotheca Linnaeana. Holmiae, 1923.]. Gertz, Otto Daniel. 3705 1924 Digital version available
Linnéanska föreläsnings-kollegier i botanik / av Otto Gertz Gertz, Otto Daniel. 3559 1919 Digital version available
Linnéfyndet i Malmö : Pehr Osbecks anteckningar efter Linnés förelasningar. Gertz, Otto Daniel. 3554 1919 Digital version available