Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Doktors-promotionerna i Uppsala universitets aula : Fredag den 31 Maj 1957. 1832a 1957 Digital version available
The Linnaeus Garden and Museum at Upsala. 3120ahb 1937 Digital version available
Numismatiska Meddelanden. vol. 1; 17, del. 1, Hft. 1-4. 3389 1874, 1905-1906. Digital version available
Carolus Linnaeus 1707-1977 : a catalogue published to celebrate the 500 year anniversary of the Uppsala University. 3725bwa Thulins Antikvariat 1977 Digital version available
Exhibition of a selection from the Linnean Collections : Fifth International Botanical Congress, 1930. 3532 Linnean Society of London 1930 Digital version available
Review of: Minne af Hr. Carl von Linné den yngre ... den 30 November 1783. Af S.H. [i.e. S.a. Hedin] På vers. 3845 1784 Digital version available
Uppgift å priser som betalts för någre av de bättre böckerna på bokauktionerna under säsongen 1.9.1928.- 6.6.1929 : (Bokauktions priser i Stockholm 1928-1929. Årg. 5. no. 38) 3718 1929 Digital version available
Trädgården : illustrerad tidskrift för trädgårdsskötsel, &c. 1908. No. 6; 1916. Årg. 15, No. 11; 1917. Maj 23, 1917. 2957a 1908, 1916, 1917. Digital version available
Carl von Linné : in memoriam. 3680 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Ny Pharmaceutisk Tidende. Aarg. 21, Nr. 1-13. Jan. 10 - Juni 27, 1889 / Redigeret af ... E.A. Petersen. 879c 1889 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 2744a 1870-71 Digital version available
Årsskrift. Årg. 1. 2532b 1874 Digital version available
Förr och Nu : illustrerad läsning för hemmet. Bd. 1-2. 1870-1871. 3155a 1870-71 Digital version available
A Catalogue of the Works of Linnaeus : issued in Commemoration of the 250th Anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus 1707-1778. 4461 1957 Digital version available
Då Archiatern Herr Doct. Carl Linnaeus blef dubbad til Riddare af Konglige Nordstjärne-Orden den 27 April 1753. Yttrade deröfver sin fägnad några Natural Wettenskapens idkare. A., R.H.L.S. 2586 Tryckt hos L.M. Höjer 1753 Digital version available
Flora Bedfordiensis : comprehending such plants as grow wild in the county of Bedford arranged according to the system of Linnæus with occasional remarks / by Charles Abbot. Abbot, Charles, 1761-1817. 763a 1798 Digital version available
Linnés språk och stil : studier i Linnés svenska författarskap / av Margit Abenius ... [et al.] ; samlade och utgivna av Sigurd Fries. Abendius, Margit, b.1899. 3896 Prisma 1971 Digital version available
Tal, om läkare-vetenskapens grundläggning och tilväxt vid rikets älsta lärosäte i Upsala, hållet vid Praesidii nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 10 Aug. 1796 / af J. G. Acrel. Acrel, Johan Gustaf, 1741-1801 2630 1796 Digital version available
Examen de la question, si les espèces changent parmi les plantes : nouvelles expériences tentées à ce sujet / par M. Adanson. Adanson, Michel, 1727-1806. 1398a de l'Imprimerie Royale 1772 Digital version available