Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Professor C. Linnæi, Samling af et hundrade wäxter upfundne p°a Gothland, Öland och Sm°aland / C. Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 362 med Lorentz Ludewig Grefings egen bek°astnad 1741 Digital version available
Professor C. Linnæi, Samling af et hundrade wäxter upfundne p°a Gothland, Öland och Sm°aland / C. Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 363 med Lorentz Ludewig Grefings egen bek°astnad 1743 Digital version available
Professor C. Linnäi Sammlung von 100 in Gothland, Oeland und Schmoland gefundenen Gewächsen. Linné, Carl von, 1707-1778 366 bey Hermann Heinrich Holle 1778 Digital version available
C. Plantæ in Gothia, Oelandia & Smolandia detectæ / per C. Linnaeum Linné, Carl von, 1707-1778 367 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1744. Til Stockholms-horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr om aequatoren eller linien, och 1 2/5 tids min. öster om Upsala-Observatorium; tillika med Med. Professor. Herr D:r Linnaei Anmarkningar om inlandska Wäxter / Efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter Hiorter, Olof, 1696-1750 368a Henr. Christopher Merckells 1743 Digital version available
Professor Carl Linnæi Förtekning, af de färgegräs, som brukas p°a Gotland ock Öland / Carl Linnaei Linné, Carl von, 1707-1778 369 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Prof. Carl Linnäus Aufsatz von den Färbekräutern, die in Gothland und Oeland gebraucht werden / [Carl Linnaeus] Linné, Carl von, 1707-1778 371 bey Georg Christian Grund ;bey Adam Heinrich Holle 1750 Digital version available
Herbæ tinctoriæ, quibus Gothiam atque Oelandiam tenentes utuntur / a C. Linnaeo expositæ1 Linné, Carl von, 1707-1778 372 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Herbae tinctoriae, quibus Gothiam atque Oelandiam tenentes utuntur / Carolus Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 373 1786 Digital version available
Herbæ tinctoriæ, quibus Gothiam atque Oelandiam tenentes utuntur / auctore Carolo Linnæo Linné, Carl von, 1707-1778 374 1800 Digital version available
Achyrantes / [described by Carl Linnaeus] Linné, Carl von, 1707-1778 375 Typis & sumtibus Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Anmärkningar öfwer Amaryllis den Sköna / af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 376 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Anmerkungen über die schöne Amaryllis / von Carl Linnäus Linné, Carl von, 1707-1778 378 bey Georg Christian Grund ;bey Adam Heinrich Holle 1750 Digital version available
Observationes de Amaryllide / Carolus Linnaeus. Linné, Carl von, 1707-1778 379 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Beskrifning p°a sältings-gräset [Triglochin maritimum] / ingifven af C. Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 380 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Beschreibung des Sältingskrautes / von C. Linnäus Linné, Carl von, 1707-1778 382 bey Georg Christian Grund ;bey Adam Heinrich Holle 1750 Digital version available
Triglochin [maritimum] / a C. Linnaeo descriptum Linné, Carl von, 1707-1778 383 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Swenskt höfrö [Medicago falcata] / beskrifivit af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 384 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Schwedischer heusaamen / von C. Linnäus Linné, Carl von, 1707-1778 385 bey Georg Christian Grund ;bey Adam Heinrich Holle 1750 Digital version available
Medica sylvestris, flavo flore / per C. Linnaeum descripta Linné, Carl von, 1707-1778 386 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available