Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (494 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Systema glossatorum J. Chr. Fabricius. Hrsg. von Felix Bryk Fabricius, Johann Christian 4844 Feller 1938 Digital version available
Fyra skrifter Carl von Linné ; Illustrerade av Harald Sallberg ; [Texten är redigerad av Arvid Hj. Uggla.] Linné, Carl von 3925 Nordiska Bibliofilsällskapet 1939 Digital version available
Linnäus aus dem Leben eines Botanikers Hans-Heinrich Welchert Welchert, Hans-Heinrich 4848 Bolten 1947 Digital version available
Linnés Dalaresa Iter Dalekarlicum ; jämte Utlandsresan = Iter ad exteros ; och Bergslagsresan ; med utförlig kommentar [redaktör: Arvid Hj. Uggla ; redaktionskommitté: Gösta Berg ... ; med bidrag av: Ola Bannbers ...] Linné, Carl von 3931 Geber 1953 Digital version available
Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden Boerman, Albert Johan 4359 Pr. Trajectina 1953 Digital version available
Tre tal Carl von Linné. Utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 4198 Geber 1954 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 utg. John Kroon Linné, Carl von 4332 Malmö Ljustrycksanst. 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 utg.: John Kroon Linné, Carl von 4346 Malmö Ljustrycksanst. 1956 Digital version available
Linnés Systema morborum av Fredrik Berg Berg, Fredrik 934a Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm, Åke VerfasserIn 4627 A.-B. Lundequistska bokhandeln Otto Harrassowitz 1957 Digital version available
Carl Linnaeus Knut Hagberg Hagberg, Knut 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Linnej, ego žizń i trudy E. G. Bobrov Bobrov, Evgenij Grigorʹevič 4480 Izd. Akad. Akademii Nauk SSSR 1957 Digital version available
Vita Caroli Linnaei Carl von Linnés självbiografier på uppdr. av Uppsala Univ. utg. av Elis Malmeström och Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 4384 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linné som myrforskare summary: Linnaeus as a paludologist av G. Einar Du Rietz Du Rietz, Gustaf Einar 4259 Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och gotländska resa 1741 utg.: John Kroon Linné, Carl von 3938 Malmö Ljustrycksanst. 1957 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus issued in commemoration of the 250. anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus ; 1707 - 1778 [en boksamling av Axel Liljedahl] Liljedahl, Axel 4461 Sandberg 1957 Digital version available
Kungliga Vetenskaps-Societetens protokoll 4856 Lundequist Harrassowitz 1957-1960 Digital version available
Karl Linnej [Carl v. Linné] Linné, Carl von Ščerbakov, A. A. 4357 Akad 1958 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt på uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapakademien utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 987a Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [utg. och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg] Linné, Carl von 4849 Natur och Kultur 1958 Digital version available