Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (589 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Caroli Linnæi opera hactenus inedita. Flora Dalekarlica. Ad verba Linnæi, propria manu scripta, accuratissime expressam curavit et commentationibus adjectis edidit Ewaldus Ährling, Phil. Doctor. Upsal. Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 249 sumptibus editoris Typis Abr. Bohlin 1873 Digital version available
Carl Linnaei, archiat. reg. et med. prof. upsal. Skånska resa på höga öfverhetens befallning förrättad År 1749. : med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt : med tilhörige figurer Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 211 C.W.K. Gleerups Förlag Fr. Berlings Boktryckeri och Stilgjuteri 1874 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska vetenskapssocietetens vägnar af Otto E. A. Hjelt Hjelt, Otto Eduard August 1823-1913 2757 Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Om naturens Lif [C. Y. Sahlin] Sahlin, Carl Yngve 1824-1917 VerfasserIn 2781 Berling 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus, eene eeuw na diens verscheiden in felix meritis, op den 10den Januari 1878 Uitgesproken door C. A. J. A. Oudemans Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram 1825-1906 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig tentoogesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam Coster, D. J. 1828-1892 VerfasserIn eines Vorworts Linné, Carl von... 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 1065 Lundequistska bokhandeln Akademiska Boktryckeriet. Ed. Berling 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10. Januari 1878 af P. H. Malmsten Malmsten, Pehr Henrik 1811-1883 2778 Norstedt 1878 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten [Bref till Svenskar]Bref till Prof. Kilian Stobäus, Ol. Celsius, Lars Rogberg [!], Linnæi Syskon, M. Fl. i urval och med noter utgifna af Ewald Ährling Bd. 2, 1. HeftAbtl. 15. Heft Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 2484 Albert Bonniers Förlag Alb. Bonniers Boktryckeri 1880 Digital version available
Index perfectus ad Caroli Linnaei species plantarum nempe earum primam editionem <Aanno 1753> Collatore Ferdinando de Mueller Mueller, Ferdinand von 1825-1896 Linné, Carl von 1707-1778 483 M'Carron, Bird 1880 Digital version available
Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System 80 fein colorirte Tafeln mit mehr als 800 Abbildungen und erläuterndem Text von Carl Hoffmann Hoffmann, Karl 1802-1883 871a Hoffmann 1881 Digital version available
On the species of Echinoidea described by Linnæus in his work Muscum Ludovicæ Ulricæ by Sven Lovén Lovén, Sven Ludvig 1809-1895 1099 Norstedt 1887 Digital version available
Carl von Linnés Ungdomsskrifter samlade af Ewald Ährling Andra Serien Linné, Carl von 1707-1778 27 Norstedt & Söners Förlag 1888 Digital version available
Caroli Linnæi Systema naturæ T. 1 Linné, Carl von 1707-1778 59 Engelmann 1894 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar af Th. M. Fries Linné, Carl von 1707-1778 236 E. Berling 1899 Digital version available
An index to the generic and trivial names of animals described by Linnaeus, in the 10th and 12th editions of the "Systema naturae" by Charles Davies Sherborn Sherborn, Charles Davies 1861-1942 69 Dulau & Co. Cornish 1899 Digital version available
Catalogue of Linnean type-specimens of Linnæus's reptilia in the Royal Museum in Stockholm by Lars Gabriel Andersson Andersson, Lars Gabriel 1868-1951 3498 Norstedt 1900 Digital version available
Carl Hoffmann's Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora Hoffmann, Karl 1802-1883 871c Verl. für Naturkunde 1901 Digital version available
Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis [Carl von Linné] Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 2578 W. Junk 1901 Digital version available
Peter Artedi ett tvåhundraårsminne på uppdrag af Kgl. Vetenskapsakademien författad af Einar Lönnberg Lönnberg, Einar 1865-1942 VerfasserIn 2853b 1905 Digital version available