Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (531 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska vetenskapssocietetens vägnar af Otto E. A. Hjelt Hjelt, Otto Eduard August 1823-1913 2757 Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus, eene eeuw na diens verscheiden in felix meritis, op den 10den Januari 1878 Uitgesproken door C. A. J. A. Oudemans Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram 1825-1906 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Linnaeana, in Nederland aanwezig tentoogesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam Coster, D. J. 1828-1892 VerfasserIn eines Vorworts Linné, Carl von... 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 1065 Lundequistska bokhandeln Akademiska Boktryckeriet. Ed. Berling 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10. Januari 1878 af P. H. Malmsten Malmsten, Pehr Henrik 1811-1883 2778 Norstedt 1878 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten [Bref till Svenskar]Bref till Prof. Kilian Stobäus, Ol. Celsius, Lars Rogberg [!], Linnæi Syskon, M. Fl. i urval och med noter utgifna af Ewald Ährling Bd. 2, 1. HeftAbtl. 15. Heft Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 2484 Albert Bonniers Förlag Alb. Bonniers Boktryckeri 1880 Digital version available
Index perfectus ad Caroli Linnaei species plantarum nempe earum primam editionem <Aanno 1753> Collatore Ferdinando de Mueller Mueller, Ferdinand von 1825-1896 Linné, Carl von 1707-1778 483 M'Carron, Bird 1880 Digital version available
Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System 80 fein colorirte Tafeln mit mehr als 800 Abbildungen und erläuterndem Text von Carl Hoffmann Hoffmann, Karl 1802-1883 871a Hoffmann 1881 Digital version available
Carl von Linnés Ungdomsskrifter samlade af Ewald Ährling Andra Serien Linné, Carl von 1707-1778 27 Norstedt & Söners Förlag 1888 Digital version available
Caroli Linnæi Systema naturæ T. 1 Linné, Carl von 1707-1778 59 Engelmann 1894 Digital version available
Caroli Linnæi Hortus Uplandicus med inledning och förklaringar af Th. M. Fries Linné, Carl von 1707-1778 236 E. Berling 1899 Digital version available
An index to the generic and trivial names of animals described by Linnaeus, in the 10th and 12th editions of the "Systema naturae" by Charles Davies Sherborn Sherborn, Charles Davies 1861-1942 69 Dulau & Co. Cornish 1899 Digital version available
Carl Hoffmann's Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora Hoffmann, Karl 1802-1883 871c Verl. für Naturkunde 1901 Digital version available
Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis [Carl von Linné] Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 2578 W. Junk 1901 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen utgifven af M. B. Swederus Linné, Carl von 1707-1778 3551 Berling 1907 Digital version available
Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie Fest-Schrift Wilhelm Junk Junk, Wilhelm 1866-1942 3685 W. Junk 1907 Digital version available
Linnéporträtt Vid Uppsala universitets minnesfest på tvåhundraårsdagen af Carl von Linnés födelse å universitetets vägnar af Tycho Tullberg Tullberg, Tycho 1842-1920 VerfasserIn 3321 Aktiebolaget Ljus 1907 Digital version available
Carl von Linné af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Caroli Linnaei Hortus Uplandicus 1730 : Manuscriptum auctoris quod in Bibliotheca Degeeriana Leufstadiensi adservatur arte photolithographica expressum Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 238 Verlag nicht ermittelbar in Officina quae vocatur Generalstabens litografiska Anstalt 1907 Digital version available
Bref och skrifvelser af och till Carl von Linné med understöd af Svenska staten utgifna af Upsala Universitet Linné, Carl von 1707-1778 2489 Aktiebolaget Ljus 1907-1943 Digital version available