Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (584 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnaeana, in Nederland aanwezig tentoogesteld op 10 Januari 1878 in het Koninklijk Zoölogisch Genootschap "Natura Artis Magistra" te Amsterdam Coster, D. J. 1828-1892 VerfasserIn eines Vorworts Linné, Carl von... 2765 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Rede ter herdenking van den sterfdag van Carolus Linnaeus, eene eeuw na diens verscheiden in felix meritis, op den 10den Januari 1878 Uitgesproken door C. A. J. A. Oudemans Oudemans, Corneille Antoine Jean Abram 1825-1906 2776 Scheltema & Holkema 1878 Digital version available
Minnesord öfver Carl von Linné vid Kongl. Vetenskaps-Akademiens sammankomst den 10. Januari 1878 af P. H. Malmsten Malmsten, Pehr Henrik 1811-1883 2778 Norstedt 1878 Digital version available
Om naturens Lif [C. Y. Sahlin] Sahlin, Carl Yngve 1824-1917 VerfasserIn 2781 Berling 1878 Digital version available
Linné lefnadsteckning af Th.M. Fries Fries, Theodor Magnus 1832-1913 VerfasserIn 2840 Fahlcrantz & Co. [1903]-1956 Digital version available
Linnæus (afterwards Carl von Linné) the story of his life adapted from the Swedish of Theodor Magnus Fries, emeritus professor of botany in the University of Uppsala, and brought down to the present time in the light of recent research by Benjamin Daydon Jackson Fries, Theodor Magnus 1832-1913 GeistigeR SchöpferIn Jackson, Benjamin Daydon... 2846 H. F. & G. Witherby 1923 Digital version available
Peter Artedi ett tvåhundraårsminne på uppdrag af Kgl. Vetenskapsakademien författad af Einar Lönnberg Lönnberg, Einar 1865-1942 VerfasserIn 2853b 1905 Digital version available
Peter Artedi a bicentenary memoir written on behalf of the Swedish Royal Academy of Science by Einar Lönnberg. Translated by W.E. Harlock Lönnberg, Einar 1865-1942 VerfasserIn 2854 Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. R. Friedländer & Sohn William Wesley & Son Librairie H. Le Soudier 1905 Digital version available
Carl von Linné några kapitel ur ett oafslutadt arbete af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 2861 Albert Bonniers förlag Albert Bonniersboktryckeri 1906 Digital version available
Carl von Linné af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 VerfasserIn 2862 Albert Bonniers förlag Alb. Bonniers boktryckeri 1907 Digital version available
Carl von Linné af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 2864a Bonnier 1908 Digital version available
Memorials of Linnæus a collection of portraits, manuscripts, specimens and books exhibited to commemorate the bicentenary of his birth Linné, Carl von 1707-1778 2876 The trustees of the Brit. Mus. Clowes 1907 Digital version available
Carl von Linné zum Andenken an die 200te Wiederkehr seines Geburtstages von Robert E. Fries Fries, Rob. E. 1876-1966 VerfasserIn 2886 Verlag von Wilhelm Engelmann Druck von Breitkopf & Härtel 1907 Digital version available
The Life of Philibert Commerson, D.M., naturaliste du roi, an old-world story of French travel and science in the days of Linnaeus By S. Pasfield Oliver and ed. by G. F. Scott Elliot. With illustr. Oliver, Samuel Pasfield 1838-1907 2966a Murry̱ 1909 Digital version available
Minnesfesten öfver Carl von Linné den 25 maj 1907 beskrifning ... utarb. af J. A. Bergstedt Bergstedt, Jakob Adrian 1853-1932 2971 Almquist & Wiksell 1910 Digital version available
Carl v. Linné Nordens Blomsterkonge ved Eline Begtrup. Med 20 Billeder Begtrup, Eline 2985 Gad i Komm. 1914 Digital version available
Carl von Linné hans personlighet och livsgärning$dav Elsa Ribbing ; med forord av Fil. Dr. Carl Forsstrand Ribbing, Elsa Hildegard Augusta 1875- VerfasserIn 2995 J.A. Lindblad förlag Victor Pettersons bokindustriaktiebolag 1918 Digital version available
Kort handledning för besökande på Linnés Hammarby Utg. av Svenska Linnésällskapet !078863244!Tullberg, Tycho VerfasserIn 3007 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning akademisk avhandeling som med tillstånd av högvördiga och vittberömda Teologiska Fakulteten i Upsala för vinnande av teologie doktorsgrad offentligen försvaras onsdagen den 12 maj 1926 KL. 10 F.M. å lärosal IV av Elis Malmeström teol. lic. av Göteborgs Nation, pastoraladjunkt Malmeström, Elis 1895-1977 VerfasserIn 3043 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1926 Digital version available
Žizń i trudy Karla Linneja Komarov, V[ladimir] L[eont'evič] ; 1707-1778 Komarov, Vladimir L. 1869-1945 3050 Z. I. Gržebin 1923 Digital version available