Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (589 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
A historical review of the mollusks of Linnaeus Henry Dodge Dodge, Henry 4632 American Museum of Natural History 1952-1959 Digital version available
Linnés Dalaresa Iter Dalekarlicum ; jämte Utlandsresanmed utförlig kommentar [redaktör: Arvid Hj. Uggla ; redaktionskommitté: Gösta Berg ... ; med bidrag av: Ola Bannbers ...] Linné, Carl von 1707-1778 3931 Geber 1953 Digital version available
Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden Boerman, Albert Johan 4359 Pr. Trajectina 1953 Digital version available
Tre tal Carl von Linné. Utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 4198 Geber 1954 Digital version available
Linné lefnadsteckning Personenregister / utarbetet af Hans Krook af Th.M. Fries Krook, Hans 1920- ZusammenstellendeR 4535 Almqvist & Wiksells boktrykckeri aktiebolag 1956 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa 1749 utg. John Kroon Linné, Carl von 1707-1778 4332 Malmö Ljustrycksanst. 1956 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 utg.: John Kroon Linné, Carl von 1707-1778 4346 Malmö Ljustrycksanst. 1956 Digital version available
Linnés Systema morborum av Fredrik Berg Berg, Fredrik 1887-1974 934a Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm, Åke VerfasserIn 4627 A.-B. Lundequistska bokhandeln Otto Harrassowitz 1957 Digital version available
Carl Linnaeus Knut Hagberg Hagberg, Knut 1900-1975 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Linnej, ego žizń i trudy E. G. Bobrov Bobrov, Evgenij Grigorʹevič 4480 Izd. Akad. Akademii Nauk SSSR 1957 Digital version available
Vita Caroli Linnæi Carl von Linnés självbiografier på uppdrag av Uppsala Universitet utgivna av Elis Malmeström och Arvid HJ. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 4384 Almqvist & Wiksell Almqvist & Wiksells boktryckeri aktiebolag 1957 Digital version available
Caroli Linnaei Iter Lapponicum dei gratia institutum 1732 ; Sumptibus Regiæ Societatis Literariæ et Scientiarum ad Historiam Naturalem Laponiae Dilucidandam Instructum quoad Lapides, Terras, Aqvas, Herbas, Arbores, Gramina Muscos, Qvadrupedia, Aves, Pisces et Insecta imo Hominum Morbos, Salutes, Diaetam, Mores, Vivendique Rationem ; Aveste den 12 Maji, kom igen den 10 Oktober Uppsala [red. av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow. Ill. av Gunnar Brusewitz] Linné, Carl von 1707-1778 3934 Wahlström & Widstrand Victor Pettersons Bokindustri 1957 Digital version available
Species plantarum a facsimile of the first edition 1753 Carl Linnaeus. With an introduction by W. T. Stearn Vol. 1 Linné, Carl von 1707-1778 4451 Ray Society 1957 Digital version available
Linné som myrforskare summary: Linnaeus as a paludologist av G. Einar Du Rietz Du Rietz, Gustaf Einar 1895-1967 4259 Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och gotländska resa 1741 utg.: John Kroon Linné, Carl von 1707-1778 3938 Malmö Ljustrycksanst. 1957 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus issued in commemoration of the 250. anniversary of the birthday of Carolus Linnaeus ; 1707 - 1778 [en boksamling av Axel Liljedahl] Liljedahl, Axel 4461 Sandberg 1957 Digital version available
Kungliga Vetenskaps-Societetens protokoll 4856 Lundequist Harrassowitz 1957-1960 Digital version available
Karl Linnej [Carl v. Linné] Linné, Carl von Ščerbakov, A. A. 4357 Akad 1958 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt på uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapakademien utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 987a Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available