Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet. Linné, Carl von 1037 1743 Digital version available
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet. Linné, Carl von 1036 1740 Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog / af Hj. Sjögren. Sjögren, Hj. 1033 Almquist & Wiksells 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare : Skildringar / [4], Carl von Linné som Geolog. utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse ; af A. G. Nathorst. Nathorst, A. G. 1029 Almqvist & Wiksells Boktryckerie 1907 Digital version available
Brevis introductio in historiam litterariam mineralogicam atqve methodum systemata mineralogica rite condenda, una cum supplementis / a Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk 1025i in Officinis ... M. Swederi 1779 Digital version available
Inledning til Djur-Riket, efter Herr Archiatern och Riddaren Carl von Linnés Lärogrunder / af Anders Jahan Retzius ... Retzius, Anders Jahan 1025e tryckt på Nya Informations-Inrättningens Bekostnad. Hos Carl Stolpe 1772 Digital version available
Forsök til mineralogie, eller Mineral-rikets upställning / [A. F. Cronstedt]. Cronstedt, Axel Fredrik 1025d Tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Lucubrationum Academicarum Specimen P:um de Systematibus mineralogicis et Systemate mineralogico, rite condendo / a Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk 1025h Laurent Salvii 1768 Digital version available
Mineralogia, eller Mineralriket / indelt och beskrifvit af Johan Gotschalk Wallerius. Wallerius, Johan Gottschalk 1025b Uplagd på Lars Salvii egen kostnad 1747 Digital version available
Betänkande om vattu-minskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes / af Johan Browallius. Browallius, Johan. 1025c tryckt på Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Systema mineralogicum, quo corpora mineralia in classes ordines, genera et species, suis cum varietatibus divisa, describuntur, atque observationibus, experimentis et figuris æneis illustrantur / à Johan. Gotsch. Wallerio ... Wallerius, Johan Gottschalk 1025j impensis Direct. Laurentii Salvii 1772-1775 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling / beskifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1023 1759 Digital version available
Petrificatet Entomolithus Paradoxus, sådant, som det finnes uti ... C. G. Tessins samling / beskifvit af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1017 1759 Digital version available
Kinne-Kulle / aftagen i profil och beskrifven af Johan Svenson Lidholm ; ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von 1014 1747 Digital version available
Caroli Linnæi Vulcanus docimasticus, Fahlun 1734 : efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London / utgivet av G.A. Granström. Linné, Carl von 1013 Almqvist & Wiksell 1925 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl Benedicks. Linné, Carl von 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens vägnar / af Otto E.A. Hjelt. Hjelt, Otto E. A. 994 1877 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 993 1872 Digital version available
Quid Linnæo patri debeat medicina, dissertatione academica breviter adumbratum / quam ... publicæ proponit ventilationi Sveno Andreas Hedin ... respondente Christophoro Carlander. Hedin, Sven Anders 990 Typis Joh. Edman 1784 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 : Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt / utg. av Arvid Hj. Uggla ; på uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapsakademien. Uggla, Arvid Hj. Linné, Carl von 987a Amlqvist & Wiksell 1958 Digital version available