Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Underrättelse huru the skötas måge, som blifwit angripna af rödsot och durchlopp; men ej förmå skaffa sig dyrbara hielpemedel. Linné, Carl von 978a tryckt uti Kongl. Tryckeriet 1750 Digital version available
Francisci Tavares ... Medicamentorum sylloge, propriae pharmacologiae exempla sistens. Tavares, Francisco. 975a 1788 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica per regna tria naturae secundum genera differentias synonyma loca durationes culturas nomina simplicia præparata qvalitates modos potentias vires usus composita digesta. Linné, Carl von 975 1787 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica per regna tria naturae secundum genera differentias synonyma loca durationes culturas nomina simplicia præparata qvalitates modos potentias vires usus composita digesta. Schreber, Johann Christian Daniel Linné, Carl von 974 apud Wolfgangvm Walthervm 1782 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica per regna tria naturae secundum genera differentias synonyma loca durationes culturas nomina simplicia præparata qvalitates modos potentias vires usus composita digesta. Schreber, Johann Christian Daniel Linné, Carl von 973 apud Wolfgangvm Walthervm 1782 Digital version available
Caroli a Linné ... Materia medica per regna tria naturae secundum genera differentias synonyma loca durationes culturas nomina simplicia præparata qvalitates modos potentias vires usus composita digesta. Linné, Carl von 971 Apud Wolfgang Waltherum 1772 Digital version available
Caroli Linnæi ... Materia Medica, liber 1. de plantis. Linné, Carl von 968 Typis ac sumptibus Laurentii Salvii 1749 Digital version available
Anmärkningar om öl / af Carl von Linné. Linné, Carl von 965 1763 Digital version available
Almanach för året efter wår frälsares Christi födelse, 1749 til Stockholms horizont, belägen 59 grad. 20 min. norr-om æquatoren och 1 1/2 tids min. öster om Upsala observatorium / [uträknad af Olav. Petr. Hiorter] ; utgifwen efter hans kongl. maj:ts nådigste stadgande af des wetenskaps academie. Hiorter, Olof 962 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Brændeviins Berømmelse det er Kongl. Archiaterns, samt Medic og Botan-Professor i Upsala Høyædle og vidtberømte Herr Carl Linnæi Anmærkninger om Brændeviin, som den findes i Stokholmer Almanak for dette Aar / men nu i vores eget Sprog oversat, for sin fortræffelige overbevisende Sandheds skyld, befordret til Trycken, og med nogle Bemærkninger ledsaget, af Kierlighed til sine Brødre og Søstre [af Ole Hannibal Hof] ; Hvortil Kommer en Underretning om calchunske Kyllinger og Hønses Omgang, saaledes at af 100 Kyllinger skal icke døe en eneste, uden de lide Gevalt. Linné, Carl von 950 1748 Digital version available
Almanach för skott-åhret, efter wår frälsares Christi födelse 1748 til Stockholms horizont / uträknad af Olav. Petr. Hiorter. Hiorter, Olof 946 tryckt hos Pet. Devall, V. consist. och gymn. boktr. 1747 Digital version available
Rön, om orsaken till fallande soten i Skåne ock Wernshärad / af Carl Linnæus, prof. botan. Linné, Carl von 935 1742 Digital version available
Linnés Systema morborum / [Utg.] av Fredrik Berg. Berg, Fredrik. 934a Lundequist ;Otto Harrassowitz 1957 Digital version available
Almanach för åhret, efter wår frälsares Christi födelse, 1742. Til Upsala-horizont, belägen 59 grad. 51 1/2 min. norr om æquatoren eller linien, och 35 3/8 grad. öster om första meridianen; tillika med med. professor. herr d:r Linnæi hus-curer för frossan, efter förra hypotheses inrättad af Olav. Petr. Hiorter ... Hiorter, Olof 933 tryckt hos kongl. bokt. i stor-förstend. Finland sal. Hen. Christopher Merckells enkia 1741 Digital version available
Om renarnas brömskulor i Lapland / af Carol Linnæus ... Linné, Carl von 921 1739 Digital version available
Om renarnas brömskulor i Lapland / af Carol. Lnnæus [sic]. Linné, Carl von 920 1739 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J. G. Agardh. Agardh, Jacob Georg 873 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Om Linnés betydelse i botanikens historia : med anledning af Linné-festen i Lund den 10 Januari 1878 / af J. G. Agardh. Agardh, Jacob Georg 868 Fr. Berlings boktr. och stilgjuteri 1878 Digital version available
Ioannis Franckenii Botanologia / nunc primum edita, præfatione historica, annotationibus criticis, nomenclatura Linnæana illustrata a R.F. Fristedt. Franck, Johann 867a Berling 1877 Digital version available
Geschichte der Botanik vom 16. Jahrhundert bis 1860 : auf Veranlassung und mit Unterstützung Seiner Majestät des Königs von Bayern Maximilian II / von Julius Sachs ; herausgegeben durch die Historische Commission bei der Königl. Academie der Wissenschaften. Sachs, Julius. 866 R. Oldenbourg 1875 Digital version available