Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Herbarium Amboinense, quod consens ... / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... submittit ... Olavus Stickman ... Linné, Carl von 1813 Exc. L. M. Höjer 1754 Digital version available
Flora Anglica / quam sub praesidio Caroli Linnæi publicae ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg. Linné, Carl von 1809b Rediviva 1977 Digital version available
Flora Anglica / quam cum consens. experient. Fac. Medicæ in Regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi ... ; publicæ ventilationi offert Isaacus Olai Grufberg, Stockholmiensis ... d. III April anno MDCCLIV ... Linné, Carl von 1805 exc. Laur. Magnus Höjer, Reg. acad. typogr. 1754 Digital version available
Dissertatio botanica, sistens stationes plantarum / quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... ; publice ventilandam sistit, Andreas Hedenberg, Stockholmiensis ... d. III. Aprilis, anni MDCCLIV ... Linné, Carl von 1799 exc. L.M. Höjer, reg. acad. typ. 1754 Digital version available
Cynographia eller Beskrifning om hunden / Med Medicinska Facultetens bifall wid Hög-Dcholan i Upsala under Kongl. Archiaterns ... Carl Linnæi inseende. Framgifwen ock förswarad 1753. den 21 decemb. Af Erich M. Lindekrantz ; Men sedan med tilökning på modersmålet öfwersatt efter befallning. Linné, Carl von 1797 tryckt hos Joh. Laur. Horrn 1756 Digital version available
Cynographia / quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publicæ curiosorum censuræ submittit Ericus M. Lindecrantz, ... d. 21. Decemb. anni MDCCLIII. Linné, Carl von 1793 Exc. Laur. M. Höjer 1753 Digital version available
Censura medicamentorum simplicium vegetabilium / quam, consentiente experient. Facult. med. in almo Upsal. lycæo. Sub praesidio ... Caroli Linnæi ... ; candido bonorum examini placide submittit Gustavus Jac. Carlbohm, Holmensis ... d. [XIX] Dec. MDCCLIII ... Linné, Carl von 1786 exc. Petri Georgii Nyström 1753 Digital version available
Dissertatio medico-botanica, exhibens plantas officinales, quam ... sub præsidio ... Caroli Linnæi ... / placidæ bonorum censuræ subjicit Nicolaus Gahn, Henrici fil. Fahluna-Dalekarlus ... d. XV. Decemb. anni MDCCLIII ... Linné, Carl von 1779 exc. Laur. M. Höjer, reg. acad. typogr. 1753 Digital version available
Abhandlung von Naturalien-Cabinetten, oder Anleitung wie Naturalien-Cabinette eingerichtet, die natürlichen Körper gesammlet, aufgehoben und conservinet werden müssen / aus dem lateinischen übersetzt, und mit Anmerkungen herausgegeben von C. v. M. Linné, Carl von 1778 zu finden in der Krausischen Buchhandlung in Wien 1772 Digital version available
Abhandlung von Naturalien-Cabinetten, oder Anleitung wie Naturalien-Cabinette eingerichtet, die natürlichen Körper gesammlet, aufgehoben und conservinet werden müssen / [Carl von Linné] ; Aus dem lateinischen übersetzt, und mit Anmerkungen herausgegeben von C.v.M. Linné, Carl von 1777 zu finden in der Krausischen Buchhandlung in Wien 1771 Digital version available
Utkast til föreläsningarna öfwer principia botanicæ eller, De första grunderna til ört-wetenskapen: : upsatt för gymnasii ungdomen i Skara / [H. A. Möller]. Möller, Herman Arnold 1775 1755 Digital version available
Instructio musei rerum naturalium / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... subjicit ... David Hultman. Linné, Carl von 1770 Exc. Laur. Magnus Höjer 1753 Digital version available
Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala (Herbationes Upsaliensis) : akademisk avhandling under Linnés praesidium Upsala 1753 / översatt från latinet av C. A. Brolén. Brolén, C. A. Linné, Carl von 1768 Almquist & Wiksell 1921 Digital version available
Herbationes Upsalienses, quas, consent. experient. Facult. Medica in Regia Academia Upsaliensi, / sub præsidio ... Dn. Doct. Caroli Linnæi, ... ; publico examini submittit alumnus regius, Andreas N. Fornander, Smolandus ... Die XIII Octobr., anno MDCCLIII. Linné, Carl von 1763 Laur. M. Höjer, Reg. acad. typ. 1753 Digital version available
Demonstrationes plantarum in Horto Upsaliensi MDCCLIII ... / quas ... præside ... Carolo Linnæo ... proponit Johannes Christ. Höjer. Linné, Carl von 1758 excudit Laur. M. Höjer 1753 Digital version available
Incrementa botanices proxime præterlapsi semiseculi, qvæ, cum consensu experient. Facult. Med. Upsal. / sub præsidio ... Caroli Linnæi, ... breviter specim. acad. adumbrata, ; publicæ censuræ submittit Jacobus Biuur, Westmannus, ... die II. Junii anno MDCCLIII. Linné, Carl von 1752 typis Laurent. Ludov. Grefing. 1753 Digital version available
Vernatio arborum / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publico examini submittit Haraldus Barck. Linné, Carl von 1739 Exc. L. M. Höjer 1753 Digital version available
Noxa insectorum dissertatione academica cum cons. ampliss. Facult. Medicæ / sub præsidio ... D:ni Doct. Caroli Linnæi ... ; publico bonorum examini subjecta Michaël A. Baeckner, Helsingo ... die [XVIII] Decembr. A:o MDCCLII. Linné, Carl von 1729 typis Laurentii Salvii. 1752 Digital version available
Specimen academicum sistens miracula insectorum, quod / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... submittit Gabriel Emanuel Avelin. Linné, Carl von 1722 excudit Laur. Magn. Höjer 1752 Digital version available
Nutrix noverca, quam indulgente exper. & nobiliss ... / præside ... Carolo Linnæo ... sistit Fredericus Lindberg. Linné, Carl von 1716 typis Laur. M. Höjer 1752 Digital version available