Union Catalogue

All records for The Royal Library (1279 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 2601 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 3092 Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné und Fabricius : zu ihrem Leben und Werk : drei Faksimiles zu Linnés 150 Todestag mit einem Nachwort über das natürliche System / hrsg. von Julius Schuster. Schuster, Julius. Fabricius, Johann Christian. Giseke, Paul Dietrich Linné, Carl von 182a Verlag der Münchner Drucke 1928 Digital version available
Linné såsom cecidolog : en studie till cecidologiens äldre historia / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 1271b C. W. K. Gleerup ;Otto Harrassowitz 1928 Digital version available
Linné som myrforskare : summary: Linnæus as a paludologist / av G. Einar du Rietz. Du Rietz , G. Einar 4259 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Linné som kulturpersonlighet : några Linnéstudier / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 3073 J. A. Lindblads förlag 1925 Digital version available
Linné på Öland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från ölandska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra trykta arbeten, avhandlingar, brev m. m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3940 Nordstedt & Söner 1970 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammenställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3939 Nordstedt & Söner 1971 Digital version available
Linné om öl och ölbrygd / av Arvid Hj. Uggla. Uggla, Arvid Hjalmar 4621 1960 Digital version available
Linné om Småland : några utdrag ur hans skrifter. Linné, Carl von 29 Zachrisson 1907 Digital version available
Linné om Skaparen / av Tage Almer. Almer, Tage. 3890 Gleerup (1968) Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 993 1872 Digital version available
Linné och veterinär-vetenskapen : föredrag, hållet vid Kongl. Veterinär-Institutets i Stockholm femtioåriga jubileum / af J.G.H. Kinberg. Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. 2746a 1872 Digital version available
Linné och Växtodlingen / af M. B. Swederus. Swederus, Magnus Bernhard 620a Edv. Berling 1907 Digital version available
Linné och Uppsala : glimtar från en tid av kamp och framgångar / Bertil Gullander. Gullander, Bertil. 4349 AWE/Gebers 1978 Digital version available
Linné och Goethe / af C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus 2965 Wahlström & Widstrand 1909 Digital version available
Linné i Västergötland : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Västgötaresan 1746, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1747 samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4317 Norstedt & Söner 1972 Digital version available
Linné i Stockholm : af Carl Forsstrand. Forsstrand, Carl Wilhelm 2987 Hugo Gebers förlag 1915 Digital version available
Linné i Skåne : Carl Linnaeus dagboksmanuskript från Skåneresan 1749, utdrag ur den publicerade reseberättelsen 1751, huvudsakligen där dagboksark är försvunna, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 4316 Norstedt & Söner 1975 Digital version available
Linné i Lund : föredrag i Kungl. fysiografiska sällskapet den 2 december 1927 / av Otto Gertz. Gertz, Otto Daniel 3088b Håkan Ohlssons Boktryckeri 1928 Digital version available