Union Catalogue

All records for The Royal Library (1295 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Viata si opera botanistului Linné / de Emil Pop. Pop, Emil. 4578 Universitatea V. Babeş 1958 Digital version available
Verzeichniss derjenigen Pflanzen : welche nach der Anzahl und Beschaffenheit ihrer Geschlechtstheile nicht in den gehörigen Klassen und Ordnungen des Linneischen Systems stehen, nebst einer Einleitung in dieses System / von Albrecht Wilhelm Roth. Roth, Albrecht Wilhelm. 684 in der Richterischen Buchhandlung 1781 Digital version available
Versuch einer vollständigen Conchylienkenntniss nach Linnes System / herausgegeben von Karl Schreibers. Schreibers, Carl Franz Anton von 1231 bey Joseph Edlen v. Kurzbeck 1793 Digital version available
Versuch einer teutschen Nomenclatur der Linneischen Gattungen zur libersetzung der Generum Plantarum Linnei / [von J. J. Planer]. Planer, Johan Jakob 317 bey Johann Daniel Müller 1771 Digital version available
Vernatio arborum / sub præsidio ... Caroli Linnæi ... publico examini submittit Haraldus Barck. Linné, Carl von 1739 Exc. L. M. Höjer 1753 Digital version available
Vergleichende Uebersicht des Linneischen und einiger neuern zoologischen Systeme : nebst dem eingeschalteten Verzeichnisse der zoologischen Sammlung des Verfassers und den Beschreibungen neuer Thierarten die in derselben vorhanden sind / von J.L.C. Gravenhorst. Gravenhorst, J. L. C. 156a Bey Heinrich Dieterich 1807 Digital version available
Vegetabilia Europæa in commodum Botanicorum per Europam peregrinantium ex Systemate Plantarum Caroli a Linné collecta, et novis Plantis ac descriptionibus adaucta / Pars I-II. curante Joanne Nep. Laicharding. Laicharding, Johann Nepomuk Linné, Carl von 13 1790-1791 Digital version available
Vaniloqventiae botanicae specimen, a m. Io. Gottlieb Gleditsch in consideratione epicriseos Siegesbeckianae in scripta botanica Linnaei, pro rite obtinendo sexvalistae titvlo, nvper evvlgatvm, ivre vero retorsionis refvtatvm et elvsvm a Io Georgio Siegesbeck ... Siegesbeck, Johann Georg 626 1741 Digital version available
Vandringar i naturens och kulturens riken. Bryk, Felix 2522a P. A. Norstedt & Söner 1924 Digital version available
Valda avhandlingar / 1-50. av Carl von Linné ; i översättning utgivna av Svenska Linné-Sällskapet ; översatt från latinet av C.A. Brolén. Linné, Carl von Linné Carl von. 1331 Almqvist & Wiksell 1921-1966 Digital version available
Utur stubbotan rot : essäer till 200-årsminnet av Carl von Linnés död / utg. av Kungl. Vetenskapsakademien under red. av Ragnar Granit ; författare: Gunnar Broberg ... [et al.]. Granit, Ragnar Broberg, Gunnar Linné, Carl von 4201 Norstedt 1978 Digital version available
Utrönte hushålls påminnelser, huru man utaf en tunna malt må kunna tilreda 80 kan. öl, utom 40 kan. swagare dricka, och utur en tunna säd twinga 18 til 20 kannor brännewin, med lös panna och i mindre werck, den del af mina älskade landsmän til tjenst, som antingen sjelfwa förglömt, eller nu först skulle åstunda den wetenskap utöfwa / [Erik Halenius]. Halenius, Erik. 3573 tryckt hos Lars Salvius 1748 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala / författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict. 1054 tryckt hos Joh. Edman 1769-73 Digital version available
Utkast til föreläsningarna öfwer principia botanicæ eller, De första grunderna til ört-wetenskapen: : upsatt för gymnasii ungdomen i Skara / [H. A. Möller]. Möller, Herman Arnold 1775 1755 Digital version available
Utdrag af hr. archiaterns och riddarens Linnæi bref, dat. d. 14 april 1756. Linné, Carl von 2497 1756 Digital version available
Ur Linnés tankevärld och religiösa liv : några Linné-studier / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4388 Diakonistyrelsen 1932 Digital version available
Ur Lapplandsresan ; Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné. Linné, Carl von 4337 Bonnier 1980 Digital version available
Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av Linneanska originalmanuskript : av J.M. Hulth. Hulth, Johan Markus 3a s.n 1921 Digital version available
Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av Linneanska originalmanuskript : av J.M. Hulth. Hulth, Johan Markus 3 s.n 1921 Digital version available
Ungdomsresor / av Carl von Linné ; med inledning av Knut Hagberg. Linné, Carl von 190a P. A. Norstedt 1929 Digital version available