Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Lives of eminent zoologists, from Aristotle to Linnaeus with introductory remarks on the study of natural history, and occasional observations on the progress of zoology by W. MacGillivray ... MacGillivray William 1796-1852 2684c Oliver & BoydSimpkin & Marshall 1834 Digital version available
Linnéstudier minnesteckningar och botaniskt kulturhistoriska uppsatser av Otto Gertz Gertz Otto 4366 Gleerup 1935 Digital version available
Linnéska samfundets handlingar för år 1832 [G. J. Billberg] Linné Carl von 1707-1778 Billberg... 3751 tryckta hos H. G. Nordström 1833 Digital version available
Linnéska Institutets skrifter Första häftet Hulth Johan Markus 1865-1928 Linné... 2867a Almqvist & Wiksell Boktryckeri 1906 Digital version available
Linnés språk och stil studier i Linnés svenska författerskap av Margit Abenius ... [et al.]samlade och utg. av Sigurd Fries Abenius Margit 3896 Prisma 1971 Digital version available
Linnés skånska resa med anmärkningar utgiven av Jöran Sahlgren Linné Carl von 1707-1778 212 P. A. Norstedt & Söner 1920 Digital version available
Linnés skånska resa berättad 250 år senare Ove Torgny Torgny Ove 4315 Wahlström & Widstrand 1999 Digital version available
Linnés lappska trolltrumma En Linnéreliks öde af Edgar Reuterskiöld Reuterskiöld Edgar 198 1910 Digital version available
Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750-1753 med indledning og anmærkninger Anne Fox Maule og Carlo Hansen Fox Maule Anne 4411 1978 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg Linné Carl von 1707-1778 3553 Akademiska BokhandelnR. Friedländer & Sohn 1913 Digital version available
Linnés disputationer en översikt utgiven med anslag från längmanska kulturfonden av Gustaf Drake Linné Carl von 1707-1778 Drake... 4194 Nässjö-Tryckeriet 1939 Digital version available
Linnés bildspråk några anteckningar av Jöran Sahlgren Sahlgren Jöran 1884-1971 38 Vetenskaps-Societeten 1924 Digital version available
Linnés avhandling Migrationes avium 1757 inledning och kommentar av Einar Lönnberg svensk översättning av C.A. Brolén Linné Carl von 1707-1778 Lönnberg... 4043 Almqvist & Wiksell 1935 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" forkortet oversættelse af E. Fries's Indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848ved Frederik Barfod Fries Elias 1794-1878 1061 1849 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen åtföljer rektors inbjudning till Uppsala Universitets Linnéfest den 23 och 24 maj 1907 utgifven af M. B. Swederus Swederus Magnus Bernhard 1840-1911 2933/1.1 Akademiska boktryckeriet Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket utgifna af Carl Benedicks Linné Carl von 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Hammarby och Linnémuseet i Uppsala redigerat av Sigurd Wallin och Arvid Hj. Uggla Wallin Sigurd Uggla Arvid Hjalmar... 4860 Almqvist & Wiksell 1963 Digital version available
Linnés Hammarby av Tycho Tullberg Tullberg Tycho 1842-1920 3006 Almqvist & Wiksell 1918 Digital version available
Linnés Dietetik på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningarLachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningarCollegium diæteticum pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors Lindfors Axel Otto 1852-1909 3549 Edv. Berling 1907 Digital version available
Linnés Dietetik på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningarLachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem, och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningarCollegium diæteticum pa uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A. O. Lindfors Lindfors Axel Otto 1852-1909 987 Edv. Berling 1907 Digital version available