Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Virgin, Johan Bernhard
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Rön och försök om en underbar sädesarternes förwandling ifrån sämre til bättre slag, allmänheten till tjenst upgifne / Joh. Bernh. Vergin.
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 1982a

Edition details

Publisher:
tryckt uti Kongl. Tryckeriet
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1757
Edition:
Physical description:
38 s.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
De første 6 sider er fotokopier
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
20230820133637.0
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Partner logo

Title details

Author:
Vergin, Johan Bernhard.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Ytterligare underrättelse om hafre-sädet och thess förwandling til råg, rörande i synnerhet sånings-tiden, jämte åtskilligt som wid skiötseln af detta slags säde, ännu blir at i ackt taga, och nu närmare utrönt blifwit ; tillika med en allmän wår-sädets förbättring.
Varying title form:
Hafre-sädet
Soulsby no.:
Soulsby no. 1982a

Edition details

Publisher:
Kongl. Tryckeriet
Place of publication:
Stockholm
Publishing year:
1758
Edition:
Physical description:
20 p. ; 19 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
The only other copy known is in the Royal University Library, Upsala.
Contents notes:
Provenance:
Title history:
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
Transmutatione frumentorum
OPAC identifier:
9930061302081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
NHM GENERAL - Presented by Basil Soulsby 9.xi.1932 Björck & Börjesson
NHM GENERAL - Has been rebound.
LINNLINK
4