Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linné le roi des fleurs Knut Hagberg traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger Hagberg Knut 1900-1975 4264 Éditions "Je sers 1944 Digital version available
Carl Linnæus i anledning af 200-årsdagenMinnestal hållet i Lundsbergs Skola den 25 Maj 1907 af Axel Arrhenius Arrhenius Axel 2909 Grundels 1907 Digital version available
Carl Linnæus ein grosses Leben aus dem Barock Knut Hagberg Hagberg Knut 1900-1975 4368 Goverts 1940 Digital version available
Carl Linnæus ein grosses Leben aus dem Barock Knut Hagberg Hagberg Knut 3120aqa Claassen & Goverts 1946 Digital version available
Carl Linnæus den linneanska traditionen Knut Hagberg Hagberg Knut 1900-1975 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available
Carl Linnæus Knut Hagberg Hagberg Knut 4352 Natur och Kultur 1978 Digital version available
Carl Linnæus Knut Hagberg Hagberg Knut 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Carl Linnæus "botanisternas furste" af Johan Erikson Erikson Johan 2883 Björck & Börjesson 1907 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne Linné Carl von 1707-1778 1137 1743 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne Linné Carl von 1707-1778 1136 1741 Digital version available
Carl Linnæi Ölandska och Gottländska resa år 1741 Redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson Linné Carl von 1707-1778 205a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Carl Linnæi Ölandska och Gottländska resa år 1741 Redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson Linné Carl von 1707-1778 29a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Carl Linnæi skånska resa år 1749 redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson Linné Carl von 1707-1778 212a Världslitteraturens Förlag 1930 Digital version available
Carl Linnæi Västgötaresa år 1746 redigerad och försedd med textkommentar av ... Viktor Olsson Linné Carl von 1707-1778 219a Världslitteraturens Förlag 1929 Digital version available
Carl Linnæi ... ölandska och gotländska resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. redigerad av Carl-Otto von Sydowillustrerad av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4342 Wahlström & Widstrand 1977 Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och Gotländska Resa på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1741 med anmärkningar uti ekonomien, naturalhistorien, antikviteter etc. med åtskillige figurer redigerad av Carl-Otto von Sydowillustrerad av Gunnar Brusewitz Linné Carl von 1707-1778 4344 Wahlström & Widstrand 1962 Digital version available
Carl Linnæi ... Ölandska och Gothländska Resa på Riksens Högloflige Ständers befallning förrättad Åhr 1741 med Anmärkningar uti Oeconomien, Natural-Historien, Antiquiteter &c. med åtskillige Figurer Linné Carl von 1707-1778 202 hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgötaresa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt Linné Carl von 1707-1778 219 Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel 1928 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgöta-Resa, på Riksens Högloflige Ständers Befallning förrättad år 1746 Med Anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-Sätt, med tilhörige Figurer Linné Carl von 1707-1778 218 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739. d. 3. october på Wettenskaps academiens befallning uplagt Linné Carl von 1707-1778 1341 uti det kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma 1739 Digital version available