Union Catalogue

All records for The Royal Library (1352 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnæi ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hollit för kongl. vetens. academien uti auditorio illustri, då första præsidentskapet aflades 1739 d. 3 october Linné Carl von 1707-1778 1343 tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749. Med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt ... Linné Carl von 1707-1778 210 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska Resa, på Höga Øfwerhetens Befallning förrättad År 1749 med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sättmed tilhöriga Figurermed kongl. maj:ts allernådigste privilegio Linné Carl von 1707-1778 209 uplagd på Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen Linné Carl von 1707-1778 343 1739 Digital version available
Carl Linnæi ... Rön om wäxters plantering, grundat på naturen Linné Carl von 1707-1778 344 1741 Digital version available
Carl Linnæi ... Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741 med anmärkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c. med åtskillige figurer Linné Carl von 1707-1778 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Carl Linnaeus and enlightened science in Spain Spain and Sweden: Encounters throughout History project managers: Enrique Martínez Ruiz, Magdalena de Pazzis Pi Corrales translation from spanish: David Langlois Linné Carl von 1707-1778 4583 Fundación Berndt Wistedt 1998 Digital version available
Carl Linnaeus by Gunnar Broberg translation by Roger Tanner Broberg Gunnar 1942- 4039 Swedish Institute 2006-20007 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt Linné Carl von 1707-1778 211a 1907 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska Resa, på Höga Öfverhetens Befallning förrättad År 1749 med Rön och Anmärkningar uti Oeconomien, Naturalier, Antiquiteter, Seder, Lefnads-sätt Linné Carl von 1707-1778 211 C. W. K. Gleerup 1874 Digital version available
Carl Hallenborgs Anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa Hallenborg Carl 1710-1764 4432 Berlingska Boktr. 1913 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem des ... Carl von Linné Dieterich Carl Friedrich 1734-1805 89a Joh. Daniel Müller 1770 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem des ... Carl von Linné Dieterich Carl Friedrich 1734-1805 650f Joh. Daniel Müller 1770 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Anfangsgründe zu der Pflanzenkenntniss Carl Friedr. Dieterich Dieterich Carl Friedrich 1734-1805 664a Caspar Fritsch 1775 Digital version available
Car. a. Linné ... Termini botanici explicati Linné Carl von 1707-1778 2183 s. n. 1767 Digital version available
Canones medici præside ... Carolo a Linné ... proponet auctor Sveno And. Hedin Linné Carl von 1707-1778 2453 Apud Joh. Edman 1775 Digital version available
Calendarium floræ, quod ... præside ... Carolo Linnæo Carolo Linnæopublicæ ventilationi subjicit ... Alexander Mal. Berger Linné Carl von 1707-1778 1897 Excud. L. M. Höjer 1756 Digital version available
Calendarium floræ, eller Blomster-almanach med medicinska facultetens tilstånd under riddarens och archiaterns ... Carl Linnæi inseende utgifwit på latin wid kongl. academien i Upsala, i et academiskt snille prof,och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wärmelänning. År 1756 Linné Carl von 1707-1778 1906 tryckt uti kongl. tryckeriet 1757 Digital version available
Calceolaria pinnata, en rar växt beskrifven af Carl v. Linné Linné Carl von 1707-1778 570 1770 Digital version available
C. Linnæi anmärkning öfver jackashapuck Linné Carl von 1707-1778 393 1743 Digital version available