Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linné as pediatrician / by Telemak Fredbärj. FREDBÄRJ, Telemak, 1895-1975. 4543 Almqvist & Wiksells 1957 Digital version available
Vita Caroli Linnaei. ÄHRLING, Ewald, 1837-1888. 4544 Kungliga Svenska Vetenskaps-Akademien 1888 Digital version available
Natura : Maandblad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, januari 1978. ENGEL, Hendrik, 1898-1981. 4545 Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging 1978 Digital version available
Linnaeus' beschouwing der natuur en van het doel der Mensch / door J. Valckenier Suringar. VALCKENIER SURINGAR, Jan, 1864-1932. 4546 H. Veenman & Zonen 1927 Digital version available
Linné i Lund / av Birger Strandell. STRANDELL, Birger, 1901-1993. 4547 s.n 1966 Digital version available
Linnaeus and Cornwall. SAVAGE, Spencer. 4548 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
The Linnaeus tradition and our time / Dag Hammarskjöld. HAMMARSKJÖLD, Dag, 1905-1961. 4549 Norstedt 1957 Digital version available
L'equilibrio della natura / Carlo Linneo. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4560 Feltrinelli 1982 Digital version available
L'equilibre de la nature. I Oratio de telluris habitabilis incremento (1744); Oeconomia naturae (1749); Politia naturae (1760). II Curiositas naturalis (1748); Cui bono (1752). LINNÉ, Carl von, 1707-1778 4561 Librairie Philosophique J. Vrin 1972 Digital version available
Anders Sparrman : Linnean, världsresenär, fattigläkare. MOBERG, Roland. BROBERG, Gunnar, 1942-. DUNÉR, David, 1970-. 4562 Svenska Linn�s�llskapet 2012 Digital version available
Linnés historiska landskap. MANKTELOW, Mariette. 4566 s.n 2012 Digital version available
Carl Linné (1707-1778), a természet rendszerezöje : vallomásai müveiröl. KÁLMÁN, Váczy. 4572 Studium K�nyvkiad� 1997 Digital version available
Linnaeus at Uppsala : his garden and his home / Arvid Hj. Uggla. UGGLA, Arvid Hj. (Arvid Hjalmar), 1883-1964. 4573 Svenska Linnesallskapet 1963 Digital version available
The herpetological legacy of Linnaeus : a celebration of the Linnaean tercentenary : proceedings of a symposium held on July 14, 2007. BELL, Christopher J. 4574 International Society for the History and Bibliography of Herpetology 2012 Digital version available
Linnéminnena i Uppsala och på Hammarby / Vägvisare av Rutger Sernander och Arvid H. Uggla. SERNANDER, Rutger, 1866-1944. 4575 Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1972 Digital version available
Carlo Linneo, duecento anni dopo (1778-1978). MAZZOLANI, Gaspare. 4576 1978 Digital version available
Paradoxum insectum" : Linnaeus on Diopsis (Insecta : Diptera) / James F. Shillito. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 4577 The Linnean Society of London 1974 Digital version available
Viata si opera botanistului Linné. POP, Emil. 4578 Universitatea "V. Babes 1958 Digital version available
Linnés Sävja. STRANDELL, Birger, 1901-1993. 4579 Lions Club Uppsala/S�vja s.d Digital version available
Fauna och flora : popular tidskrift for biologi utgiven av Naturhistoriska Riksmuseet. 3-1978. [Linnaeus bicentenary issue]. BRUSEWITZ, Gunnar. 4580 Naturhistoriska Riksmuseet 1978 Digital version available