Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Almanach for ahret ... 1742. Til Upsala-horizont ... HIORTER, Olav. Petr. 933 Henr. Christopher Merckells 1741 Digital version available
Inbjudningar till doktors-promotionerna i Uppsala Universitets aula. Fredagen den 31 Maj 1957. BERG, Fredrik, 1887-1974. 934a Almqvist & Wiksells 1957 Digital version available
Almanach for ahret ... 1747. Til Stockholms-horizont ... HIORTER, Olav. Petr. 943 Henr. Christopher Merckells 1746 Digital version available
Caroli Linnaei ... Materia medica, liber 1. de plantis. Secundum: genera, loca, nomina, qualitates, vires, differentias, durationes, simplicia, modos, usus, synonyma, culturas, praeparata, potentias, composita, digestus. LINNAEUS, Carl 968 Typis ac sumptibus Laurentii Salvii 1749 Digital version available
Caroli Linnaei...Materies medica Liber II. De animalibus. Et III. De mineralibus [half title] materies medica regni animalis et mineralis. LINNAEUS, Carl 969 Typis Laurentii Salvii 1763 Digital version available
Caroli a Linne ... Materia medica per regna tria naturae secundum genera differentias synonyma loca durationes culturas nomina simplicia praeparata qualitates modos potentias vires usus composita digesta. Editio altera auctior curante Jo.Christiano Dan. Schrebero ... LINNAEUS, Carl. 971 Apud Wolfgang Waltherum 1772 Digital version available
Caroli a Linne ... Materia medica. Editio quarta auctior curante Jo. Christ. Dan. Schrebero ... LINNAEUS, Carl 973 Apud Wolfgangum Waltherum 1782 Digital version available
Mantissa editioni quartae materiae medicae b.equ. a Linne adjecta a D. Jo. Christ. Dan. Schrebero. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 974 Sumtibus Wolfgangi Waltheri 1782 Digital version available
Caroli a Linné ... Clavis medicinae duplex, exterior & interior. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 980 Impensis direct. Laurentii Salvii 1766 Digital version available
Caroli Linnaei Diaeta naturalis 1733: Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 987a Almquist & Wiksells 1958 Digital version available
Linnes dietetik. Pa grundvalen af dels hans eget originalutkast till forelasningar: Lachesis naturalis quae tradit dietam naturalem. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 987 Akademiska Boktryckeriet 1907 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige : helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska Vetenskapssocietetens Vägnar. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 994 Finska Litteratur-S�llskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Carl von Linne als Arzt und seine Bedeutung fur die medicinische Wissenschaft. Ein Beitrag zur Geschichte der Medicin. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 995 Engelmann 1882 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 996 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1012 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Caroli Linnaei Vulcanus Docimasticus Fahlun 1734. Efter originalmanuskriptet i Linnean Society i London. GRANSTROM, G. A. 1013 Almqvist & Wiksells 1925 Digital version available
Linnés Pluto svecicus och beskrifning öfwer stenriket / utgifna af Carl [Axel Fredrik] Benedicks. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1016 Almqvist & Wiksells Boktryckeri -A.-B. 1907 Digital version available
Systema mineralogicum, quo corpora mineralia in classes ... WALLERIUS, Johan Gottschalk. 1025j Impensis Direct. Laurentii Salvii 1772-75 Digital version available
Festen till Carl von Linnés minne i Upsala den 10 Januari 1878. 1027 Lundequistska Bokhandeln 1878 Digital version available
Carl von Linnés betydelse säsom naturforskare och läkare. Skildringar utgifna af Kungl. Vetenskapsakademien i anledning af tvåhundraårsdagen af Linnés födelse. HJELT, Otto E. A. (Otto Edvard August), 1823-1913. 1029 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available