Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Symbolæ ad historiam litterariam Sveciae. Sectionis I, pars 1, Continens anecdoton Linnaeanum Afzelius, Johan, called Arvidson, 1753-1837. 231 Regiæ Academiæ Typographi 1827 Digital version available
Swenskt höfrö [Medicago falcata] / beskrifivit af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 384 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Swenska Samlingar. Stycket 1-5. [in 1 Vol.] / [Utgifven af Eric Sefström.]. Linné, Carl von, 1707-1778 1222 Trykt hos Johan Laur. Horrn 1763-65 Digital version available
Sweet's hortus Britannicus : or, a catalogue of plants cultivated in the gardens of Great Britain ...by Robert Sweet. Sweet, Robert, 1783-1835. 832b Printed for James Ridgway [1826]-27 Digital version available
Sweet's hortus Britannicus : or, a catalogue of plants cultivated in the gardens of Great Britain ... / by Robert Sweet. Sweet, Robert, 1783-1835. 832c James Ridgway 1830 Digital version available
Swedish-English scientific contacts and Carl Linnaeus's visit to England in 1736 / by C.-J. Clemedson. Clemedson, Carl-Johan. 3893 Nord. Med. Hist. Arsb. 1973 Digital version available
Sveriges prydnader och märkvärdigheter inom historiens, konstens och naturens områden ... 1849 / [by P.G. Berg]. Berg, P. G. 2714 1848 Digital version available
Sverige i England : anteckningar samlade inom den svenska kolonien / under redaktion av Johan Mortensen. Mortensen, Johan. 3049a 1923 Digital version available
Svenska ört-slagen, eller Kort afhandling om sättet at efter botaniske grunder urskilja Svenska växterna til classer, ordningar, och slägter / Af S.L. [i.e. Samuel Liljeblad.]. L., S. 746aa Trykt hos Direct. Johan Edmans Enka 1791 Digital version available
Svenska stormän från fattiga hem : tjugofem lefnadsteckningar från olika områden af svensk odling. Tidander, Lars Gustaf Teodor, 1849-1917. 2831 A. Johnson 1895 Digital version available
Svenska kulturbilder / under redaktion av Sigurd Erixon ... och Sigurd Wallin, &c. Erixon, Sigurd. 3102b Skoglunds Bokförlag 1929 Digital version available
Svenska Kalendern : uppslagsbok för alla. Årg. 2. 1907. 2858 1906 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Svenska Bilder, &c. Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2808 1886 Digital version available
Svensk-Amerikanerna deras materiella och andliga sträfvanden : anteckningar från en resa i Amerika företagen med understöd av svenska staten / af Carl Sundbeck. Sundbeck, Carl. 3281 Augustana Book Concern 1904 Digital version available
Svensk coccionell / ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1190 hos Direct. Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1759 Digital version available
Svensk Plutarch : Historisk läsning för svenska ynglingar, innehållande [55] lefvernesbeskrifningar öfver fäderneslandets största män; / af Jör. Jac. Thomaeus Thomaeus, Jöran Jacob. 2656 hos Zacharias Haeggström 1820 Digital version available
Svensk Läraretidning. Årg. 26, no. 20 & 21. 2947b 1907 Digital version available
Svensk Farmaceutisk Tidskrift. Årg. 24. No. 10, 13, 17 & 18. 1001 1920 Digital version available
Svamparter saknade i Flora Svec. L., fundne i Sverige, och beskrifne af Olof Swartz. Swartz, Olof, 1760-1817. 411 Tryckte hos Lect. A. J. Segerstedt 1808-1815 Digital version available