Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Swenska Samlingar. Stycket 1-5. [in 1 Vol.] / [Utgifven af Eric Sefström.]. Linné, Carl von, 1707-1778 1222 Trykt hos Johan Laur. Horrn 1763-65 Digital version available
Sweet's hortus Britannicus : or, a catalogue of plants cultivated in the gardens of Great Britain ...by Robert Sweet. Sweet, Robert, 1783-1835. 832b Printed for James Ridgway [1826]-27 Digital version available
Sweet's hortus Britannicus : or, a catalogue of plants cultivated in the gardens of Great Britain ... / by Robert Sweet. Sweet, Robert, 1783-1835. 832c James Ridgway 1830 Digital version available
Swedish-English scientific contacts and Carl Linnaeus's visit to England in 1736 / by C.-J. Clemedson. Clemedson, Carl-Johan. 3893 Nord. Med. Hist. Arsb. 1973 Digital version available
Sveriges prydnader och märkvärdigheter inom historiens, konstens och naturens områden ... 1849 / [by P.G. Berg]. Berg, P. G. 2714 1848 Digital version available
Sverige i England : anteckningar samlade inom den svenska kolonien / under redaktion av Johan Mortensen. Mortensen, Johan. 3049a 1923 Digital version available
Svenska ört-slagen, eller Kort afhandling om sättet at efter botaniske grunder urskilja Svenska växterna til classer, ordningar, och slägter / Af S.L. [i.e. Samuel Liljeblad.]. L., S. 746aa Trykt hos Direct. Johan Edmans Enka 1791 Digital version available
Svenska stormän från fattiga hem : tjugofem lefnadsteckningar från olika områden af svensk odling. Tidander, Lars Gustaf Teodor, 1849-1917. 2831 A. Johnson 1895 Digital version available
Svenska kulturbilder / under redaktion av Sigurd Erixon ... och Sigurd Wallin, &c. Erixon, Sigurd. 3102b Skoglunds Bokförlag 1929 Digital version available
Svenska Kalendern : uppslagsbok för alla. Årg. 2. 1907. 2858 1906 Digital version available
Svenska Familj-Journalen : illustrerad månadsskrift, &c. 2774a 1878 Digital version available
Svenska Bilder, &c. Snoilsky, Carl, 1841-1903. 2808 1886 Digital version available
Svensk-Amerikanerna deras materiella och andliga sträfvanden : anteckningar från en resa i Amerika företagen med understöd av svenska staten / af Carl Sundbeck. Sundbeck, Carl. 3281 Augustana Book Concern 1904 Digital version available
Svensk coccionell / ingifven af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1190 hos Direct. Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1759 Digital version available
Svensk Plutarch : Historisk läsning för svenska ynglingar, innehållande [55] lefvernesbeskrifningar öfver fäderneslandets största män; / af Jör. Jac. Thomaeus Thomaeus, Jöran Jacob. 2656 hos Zacharias Haeggström 1820 Digital version available
Svensk Läraretidning. Årg. 26, no. 20 & 21. 2947b 1907 Digital version available
Svensk Farmaceutisk Tidskrift. Årg. 24. No. 10, 13, 17 & 18. 1001 1920 Digital version available
Svamparter saknade i Flora Svec. L., fundne i Sverige, och beskrifne af Olof Swartz. Swartz, Olof, 1760-1817. 411 Tryckte hos Lect. A. J. Segerstedt 1808-1815 Digital version available
Surinamensia Grilliana ... Praeside ... D:n Doct. Carolo Linnaeo ... / curiosis examinanda sistit ... Petrus Sundius ... D. XVIII. Junii. Anni MDCCXLIIX Linné, Carl von, 1707-1778. 1486 Typis Laurentii Salvii 1748 Digital version available
Sur les ouvrages généraux en histoire naturelle : et particulièrement sur l'édition du Systema naturæ de Linneus, que M. J. F. Gmelin vient de publier / par J.B. Lamarck Lamarck, Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de, 1744-1829 125 de l'Imprimerie de la Société 1792 Digital version available