Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Blomsterkungen i Norden : Drag ur Linnés liv och verksamhet, .... Johnsson, Pehr, 1873-1963 3120apa 1945 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés Lif, &c. (Anmärkningar och Historiska Upplysningar). [In verse / Illustrated by C. Larsson.]. Sätherberg, Herman. 2789 1879 Digital version available
Blennius, capite dorsoque fulvo-flavescente lituris nigris, pinna ani flava / per Nils Gisler descriptus ; Ad superiora observationes sequentes adjungit / C. Linnæus. Gissler, Nils, 1715-1771. 1166 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Biographie öfver Sir James Edw. Smith ... Öfversättning i sammandrag med noter af J. E. Wikstrom. Wikström, Johann Emanuel. 3447 Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner 1830 Digital version available
Biographical particulars of the life of Professor Charles Linnaeus, Junior Stoever, Dietrich Heinrich, 1767-1822. 3852 B. and J. White 1794 Digital version available
Bilder och blad ur Svenska nykterhetsrörelsens historia : på uppdrag af Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran det 1837 stiftade Svenska Nykterhetssällskapet / Utgifna ... af Oscar Mannström, &c. Mannström, Oscar. 960 1912 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 1893-98 Digital version available
Bibliotheca historica Sveo-Gothica : eller förteckning upp°a så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om Svenska historien, eller därutinnan kunna gifva Ljus; med critika och historika anmärkningar / [edited by C.C. Gjörwell] Warmholtz, Carl Gustav, 1713-1785. 3632 Tryckt hos Anders Jac. Nordström 1783 Digital version available
Bibliotheca Linnaeana : works by or relating to Carolus Linnaeus, his predecessors, contemporaries and pupils with sequels / from the library of E. Lindell [and compiled by him] Lindell, Emil 3725a 1933 Digital version available
Bibliotheca Britannica : or a general index to British and foreign Literature ... in two parts:- authors and subjects. Watt, Robert, 1774-1819. 3644 Printed for Archibald Constable and Company 1824 Digital version available
Bibliographie [1731-76]. Ouvrages posthumes de Linné / [A. L. A. Fée] Fée, Antoine Laurent Apollinaire, 1789-1874 3648 Imprimerie de Bronner-Bauwens 1832 [=1831]. Digital version available
Bibliographical notes on well known plants. I , <Linnaea borealis>, Linn. Spec. Pl., 631 / by Edward L. Greene Greene, Edward Lee, 1843-1915. 290a 1887 Digital version available
Beyträge zur Naturgeschichte. Schrank, Franz von Paula, 1747-1835. 1224c bey Caspar Fritsch 1776 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den Heliga Skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes Browallius, Johan, 1707-1775 1025c Tryckt pa Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Betrachtung über die Systeme der Entomologie [Linnaean and Fabrician] / von Joh. Christ. Fabricus. Fabricius, Johann Christian, 1745-1808. 1225b Jm Verlage der Buchhandlung der Realschule 1781 Digital version available
Beskrifvande förteckning på en samling målningar, skulpturer ... tillhöriga Herr L. O. Smith, hvilka komma att å auktion försäljas ... den 13 Maj 1891 ... Stockholm, &c. Smith, Lars Olsson, 1836-1913. 2825 1891 Digital version available
Beskrifning på tånglaken / ingifven af Nils Gissler ; [anmärkningar af Archiater Linnæus] Gissler, Nils, 1715-1771. 1164 hos Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1748 Digital version available
Beskrifning p°a sältings-gräset [Triglochin maritimum] / ingifven af C. Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 380 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Beskrifning p°a et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen. Ingifne af Herr Ammiral Ankarcrona, ock beskrefne af Carol. Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 387 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Beskrifning p°a et americanskt diur, som Hans Konglige Höghet gifvit til undersökning / upstäld af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1160 hos Lorentz Ludvig Grefing, p°a des egen bekostnad 1747 Digital version available