Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnäus ... Anmerkung über die Männchen bey den Ameisen. Linné, Carl von, 1707-1778 1140 bey Hermann Heinrich Holle 1778 Digital version available
Carl Linnäi Beschreibung vom Gold- und Silber fische : Cyprinus prima ani duplici, caudae trifurcae Linné, Carl von, 1707-1778 1132 bey Hermann Heinrich Holle 1775 Digital version available
Carl Linnäi Beschreibung eines neuen Vogels : Picus pedibus tridactylis. Linné, Carl von, 1707-1778 1109 bey Adam Heinrich Hollens Witwe 1768 Digital version available
Carl Linnäi Beschreibung eines Schneesperlings. Linné, Carl von, 1707-1778 1124 bey Hermann Heinrich Holle 1775 Digital version available
Carl Linnäi ... Versuch von Pflanzung der Gewächse, wie solche auf die Natur gegründet Linné, Carl von, 1707-1778 350 bey Adam Heinrich Hollens Witwe 1768 Digital version available
Carl Linnaeus. Hagberg, Knut, 1900- 3120ajb Bokförlaget Natur och Kultur 1939 Digital version available
Carl Linnaeus. Hagberg, Knut, 1900- 3120bba Natur och Kultur 1957 Digital version available
Carl Linnaeus, de bloemenkoning : [Geautoriseerde vertaling: M. Vos] Hagberg, Knut, 1900- 3120aob A.J.G. Strengholt's Uitgeversmij. N.V 1944 Digital version available
Carl Linnaeus, &c. Dick, William Ernest. 3120bbi 1957 Digital version available
Carl Linnaeus and the theory and practice of horticulture. Stearn, William Thomas, 1911-2001. 919s Digital version available
Carl Linnaeus : the man who put the world in order / Illustrated by L. J. Ames. Silverstein, Alvin. 3120boa The John Day Company 1969 Digital version available
Carl Linnaeus : ein grosses Leben aus dem Barock / [Die Übertragung ins Deutsche besorgte T. Dohrenburg] Hagberg, Knut, 1900- 3120aqa Claassen & Goverts 1946 Digital version available
Carl Linnaeus / translated from the Swedish by A. Blair. Hagberg, Knut, 1900- 3120awa Jonathan Cape 1952 Digital version available
Carl Linnaeus (1707-1778) : the collection of John E. duPont offered for sale by Wheldon & Wesley, Limited / [catalogue] by Tony Swann ... [et al] Swann, Tony 3923 Wheldon & Wesley 2002 Digital version available
Carl Linnaeus (1707-1778) : a bicentenary guide to the career and achievements of Linnaeus and the collections of the Linnean Society / by William T. Stearn & Gavin Bridson. Stearn, William Thomas, 1911-2001. 3120bxa The Society 1978 Digital version available
Carl Linnaeus "Botanisternas Furste", &c. Erikson, Johan, 1862-1938 2883 Björok & Börjesson 1907 Digital version available
Carl Linnaei, ... Skånska resa : på höga öfverhetens befallning, förrättad år 1749 ... / utgifven af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening ; [with an extract from the 1884 preface of Martin J. J. Weibull, and a miniature reproduction of the Roslin portrait of Linnaeus]. Linné, Carl von, 1707-1778 211a C. W. K. Gleerup 1874-1907 Digital version available
Carl Linnaei resa till Lappland 1732 / Några skizzer / af Axel N. Lundström Lundström, Axel Nicolaus, 1847-1906. 194 Lundequistska Bokhandeln 1878.] Digital version available
Carl Linnaei ... Wästgöta-Resa, på Riksens högloflige Ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti Oeconomien, Naturkunnogheten, Antiquiteter, Inwånarnes Seder och Lefnads-sätt, med tilhörige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778 218 Uplagd på Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om Märkwärdigheter uti Insecterna, hållit för Kobgl. Vetens. Academien uti auditorio illustri, då Första Praesidentskapet aflades 1739 d. 3. October. Linné, Carl von, 1707-1778 1344 Tryckt hos Lars Salvius 1752 Digital version available