Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen : ett kollegiehäfte från den Linnéanska tiden Gertz, Otto Daniel. 3556 1915 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen : ett kollegiehäfte från den Linnéanska tiden Gertz, Otto Daniel. 3555 1915 Digital version available
Archiat. Caroli Linnaei Praelectiones Publicae, sistentes Pathologiam, Nosologiam, sive Characteres Morborum, habitae Upsaliae Ao. MDCCXLVI Bremer, Hans Erl. 3537 s.n 1746.] Digital version available
Arboretum Svecicum, quod ... Praeside ... Dno. Doct. Carolo Linnaeo ... / publico examini submittit ... David Davidis Pontin ... D. [30] Junii Anni MDCCLIX Linné, Carl von, 1707-1778 2046 s.n 1759 Digital version available
Arboretum Svecicum, quod ... / submittit ... D. Pontin, &c. Pontin, David Davidsson, 1733-1809 2049 1788 Digital version available
Applicazione del Sistema Linneane alla Practica ; Spiegazione delle tavole rappresentanti il sistema Linneano / [Domenico Nocca] Nocca, Domenico 773 Digital version available
Appendix ad Caroli Linnæi 'Adonidem Uplandicum' sive Hortum Uplandicum : editionis Regiæ Academiæ Scientiarum [1907], continens addenda / edidit F. B. [i.e. Felix Bryk] Bryk, Felix, 1882-1957 243 Regiæ Academiæ Scientiarum 1923 Digital version available
Apotekare Ferbers museum / av Gustaf Drake Drake, Gustaf 342 Svenska Tryckeriaktiebolaget 1922 Digital version available
Anwisningar til Swenska almänheten, genom Närings och Hushålds Tidningar, för medborgare på landet och i Staden ... Alt samladt, jemte Herr Archiator och Riddarens von Linnées strödde upgifter, utaf andre säkre Auctorers och mogne Hushållares försök och underrättelser. Uplagde på Lars Wennbergs egen bekostnad. Del. 1. No. 1-5. Linné, Carl von, 1707-1778 661 Tryct hos Wennberg och Nordstrom 1772 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom. Forra delen. Om wäxternes delar och allmänna egonskaper. Sednare delen. De i swerige wildt wäxande, i trädgårdar, plantager och på åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste utländske wäxter, med indelnings ordning, kännemårken, läkedoms-och hushålls-nytta, hem-orter, upodlings satt, m. m. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650c Tryckt hos Commissarien P. A. Brodin 1784 Digital version available
Anwisning til wäxt-rikets kännedom Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650d tryckt hos Johan Christ. Holmberg 1792 Digital version available
Anwisning til naturens kännedom. Första delen om Wäxt-riket. Efter Herr ... von Linnés Botaniska grunder Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650b Tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
Anweisung für Anfanger Pflanzen zum Nutzen und Vergnugen zu sammeln und nach dem Linneischen System zu bestimmen Roth, Albrecht Wilhelm, 1757-1834. 680 bey Carl Wilhelm Ettinger 1778 Digital version available
Anweisung Pflanzen zum Nutzen und Vergnugen zu sammeln und nach dem Linneischen System zu bestimmen / von Albrecht Wilhelm Roth. Roth, Albrecht Wilhelm, 1757-1834. 681 in der Etttingerschen Buchhandlung 1803 Digital version available
Antonii Gouän Doctoris medici monspeliensis ... Hortus regius monspeliensis, : sistens plantas tum indigenas tum exoticas no. MM. CC. ad genera relatas, cum nominibus specificis, synonymis selectis, nominibus trivialibus, habitationibus indigenarum, hospitiis exoticarum, secundum sexualem methodum digestas. ... Gouan, Antoine, 1733-1821. 643a Sumptibus fratrum De Tournes. 1762 Digital version available
Anton Rolandsson Martin : Dagbok hållen vid en resa till Norrpolen eller Spitsbergen, på K. Vetenskaps-Akademiens omkostnad och med ett Grönländska Compagniet i Göteborg tillhörande skepp år 1758 förrättad af Anton Rolandsson Martin / Biografiska anteckningar af Simon Nordström. Martin, Anton Rolandsson, 1729-1785 2797b 1882 Digital version available
Antiquitates Linnæanæ. Programma quo ad solemnem inaugurationem Philosohiæ [sic] Doctorum crastina luce celebrandam Magnos Hospites, Literarum Patronos, Patres Civesque Academicos et Urbicos ... invitat ... / Promotor Carolus Adolphus Agardh Linné, Carl von, 1707-1778 2521 Litteris Berlingianis 1826 Digital version available
Antikvantilens införande i svenskt boktryck / av E.W. Dahlgren ; med företal i anledning av Yrkesskolans tjugofemåriga Tillvaro av Hugo Lagerström. Dahlgren, E. W. 1848-1934 3087 1928 Digital version available
Anteckningar om Svenska quinnor. Stålberg, Vilhelmina. 3809 P.G. Berg 1864-1866 Digital version available
Anordnung des Gewächsreichs [nach Linné, Jussieu, Göthe und nach eigener Weise] / [H. G. Ludwig Reichenbach] Reichenbach, H. G. Ludwig 1793-1879. 835a 1828 Digital version available