Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Kinne-Kulle aftagen i Profil och beskrifven af Volontairen vid Kongl. Fortification Herr Johan Svenson Lidholm / ingifven af Carl Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 1014 hos Lorentz Ludvig Grefing, p°a des egen bekostnad 1747 Digital version available
Tidskrift. Ȧrg. 8, Hft. 3. Mars. 1930. Almkvist, Johan Reinhold, 1869- 1011b 1930 Digital version available
Eine unbekannte Zeichsung eines Scheinzwitters von Carolus Linnaeus : Festschrift zum 21. Januar 1932, dem fünfzigsten Geburtatag meines Zwillingbruders Walter Bryk. (Eine kleine Linné-Schrift.) Bryk, Felix, 1882-1957. 1011d 1932.] Digital version available
[Letter, 1976 Feb 9, to W. L. Stern, University of Maryland]. Stearn, William Thomas, 1911-2001. 1011f Digital version available
När det var anatomisal på Södermalms stadshus i Stockholm 1685-1748 : (Bibliography.) Djurberg, Fredrik Vilhelm, 1865- 1007a P.A. Nordstedt & Söner 1927 Digital version available
Linné och Pharmocopoea Svecica. Drake, Gustaf. 1005 1921 Digital version available
Carl von Linnés förhållande till farmacien och hans förbindelser med apotekarekåren ... Drake, Gustaf. 1002 1920 Digital version available
Svensk Farmaceutisk Tidskrift. Årg. 24. No. 10, 13, 17 & 18. 1001 1920 Digital version available
Om Linné som hygieniker. Almquist, Ernst Bernhard. 1000 1908 Digital version available
Carl von Linné : 23 mai 1707-10 januar 1778 ;and, Carl von Linnés farmaceutiske afhandlinger [1741-1776]. Wille, Johan Nordal Fischer, 1858- 999b 1907 Digital version available
Vår flagga och våra historiska minnesdagar Cederblom, Harald, 1865- 993b Nationalförlaget 1918 Digital version available
Versuch einer pragmatischen Geschichte der Arzneikunde Sprengel, Kurt Polycarp Joachim, 1766-1833. 991a Bei Johann Jacob Gebauer 1792-1803 Digital version available
Quid Linneo patri debeat medicina, dissertatione academica breviter adumbratum, quam venia ordinis experientissimi medici Upsal. publicae proponit ventilationi Sveno Andreas Hedin ... Respondente Christophoro Carlander ... die XIV April. MDCCLXXXIV Hedin, Sven Anders, 1750-1821. 990 Typis Joh. Edman 1784 Digital version available
Inträdes-tal, om Stockholm för 200 år sen, och Stockholm nu för tiden, i anseende til handel, och vetenskaper, sårdeles den medicinska: Hållit för Kongl. Vet. Academien d. 20 Aug. 1758 / och efteråt med anmärkningar tilökt af Peter Jonas Bergius, [svar ... af ... Pehr Wargentin] på Kongl. Vetenskaps Academiens befallning. Bergius, Peter Jonas, 1730-1790. 989a Tryckt hos Directeuren Lars Salvius 1758 Digital version available
Icones Plantarum Medicinalium / Abbildungen von Arzneygewächsen (zum deutschen Linné) Zorne, Johann 986 1784-90 Digital version available
Clavis medicinae duplex, exterior & interior. Linné, Carl von, 1707-1778. 983 n.p 1793 Digital version available
Clavis medicinae Linné, Carl von, 1707-1778. 982 Apud Joannem Martel natu majorem 1788 Digital version available
Clavis medicinae duplex, exterior & interior / Caroli a Linné Linné, Carl von, 1707-1778. 981 Apud Io. Chr. Martini 1767 Digital version available
Clavis medicinae duplex, exterior & interior. Linné, Carl von, 1707-1778. 980 Impensis direct. Laurentii Salvii 1766 Digital version available
Medicinalierna ur Stenriket i Linnés Materia Medica [1749]., &c. Drake, Gustaf. 978 1922 Digital version available