Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Museum Tessinianum, opera illustrissimi comitis, Dom. Car. Gust. Tessin ... collectum ... Hans Excellence ... Gr. Carl Gust. Tessins Naturalie-Samling / [Carl von Linné] Linné, Carl von, 1707-1778 1081 Apud Laurentium Salvium 1753 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; nach der schwedischen Ausgabe von Elis Malmeström und Telemak Fredbärj ; herausgegeben von Wolf Lepenies und Lars Gustafsson. Linné, Carl von, 1707-1778 1078cba Carl Hanser cop. 1981. Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina / Utgifne af Elias Fries och Th. M. Fries. Fries, Elias 1794-1878. 1065 1878 Digital version available
Nordisk Månadskrift för förnuftstro och praktisk Kristendom / Utgifven af A. F. Åkerberg. 1064a 1877- Digital version available
Nemesis Divina, eller Guds sått att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar : uppsatser med anledning så väl af framlidne Arkiater Carl von Línnés Anteckningar hårom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne, &c. Rollin, Carl Gustaf, 1797-1871. 1064 1857 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis Divina" / forkortet oversaettelse af E. Fries's indbydelsesskrift til Doctorpromotionen i Upsala, Juni 1848 ved Frederik Barfod. Fries, Elias 1794-1878. 1061 1849 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis Divina : Inbjudningsskrift till Morgondagens Philosophiska Promotion från Upsala Universitets Stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnard Promotor Elias Fries. Fries, Elias 1794-1878. 1060 1848 Digital version available
Om Smålands Naturalhistoria af Carl von Linné : Cap. 4, uti Historisk Beskrifning om Småland / Författad af ... Samuel Rogberg [1770] ; widare utförd af ... Eric Ruda ; utgifven 1922 af Anders Wastenson. (Upplysningar) Rogberg, Samuel, 1698-1760. 1059 1922 Digital version available
Historisk Beskrifning om Småland : i gemen, i synnerhet Kronobergs och Jönköpings Lähner, ifr°an äldsta til närwarande tid, om Thess Politie, Natural-Historia, Bergwärk, Kyrko-Stat, Folkmängd, Hush°allning, Kyrkor, Slott och Herre-g°arder, med mera mines wärdt / Författad af ... Samuel Rogberg ; Widare utförd af ... Eric Ruda, &c. Rogberg, Samuel, 1698-1760. 1057 Tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 Tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Erzählung von einem, der alle seldstständige Nennwörter, und besonders Namen, vergessen / von Carl Linnäus. Linné, Carl von, 1707-1778 1053 bey Georg Christian Grund ;bey Adam Heinrich Holle 1752 Digital version available
Glömska af alla substantiva och i synnerhet namn / af C. Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1052 hos Lorentz Ludwig Grefing, p°a des egen bekostnad 1745 Digital version available
De fundamento scientiæ Oeconomicæ e Physica & Scientia naturali petendo / Carolus Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1050 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Doctor Linnäi Gedanken von Grüden der Oeconomie aus der Naturkunde und Physik. Linné, Carl von, 1707-1778 1049 bey Hermann Heinrich Holle 1775 Digital version available
Doctor Linnæi Tankar om grunden til oeconomien genom naturkunnogheten oct physiquen / Carl Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 1044 hos Lorentz L. Grefing, p°a des egen bekostnad 1743 Digital version available
Colle des Lapons / C. Linné. Linné, Carl von, 1707-1778 1042 Chez Panckoucke 1772 Digital version available
De glutine Lapponico / observatio Caroli Linnæi. Linné, Carl von, 1707-1778 1041 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Herrn Carl Linnäi, M. D. Anmerkung über den Lappländischen Leim / Carl Linnäi Linné, Carl von, 1707-1778 1040 bey Adam Heinrich Hollens Witwe 1768 Digital version available
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet. Linné, Carl von, 1707-1778 1037 hos Lorentz Ludew. Grefing, p°a des egen bekostnad 1743 Digital version available
Herr Carl Linnæi M. D. Anmärckning öfwer Lapska Limet. Linné, Carl von, 1707-1778 1036 hos Joh. Laur. Horrn 1740 Digital version available