Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
[Dissertatio botanica metamorphoses plantarum sistens.] Växternas förvandling ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Broten. DAHLBERG, Nils Ericsson. 1863 1921 Digital version available
Sverige i Goethes liv och skrifter. En studie, etc. [The translator named in the preface as Therese Gyldén.] GRAEF, Hans Gerhard. 3022a P. A. Norstedt & Söners Förlag 1921 Digital version available
[Somnus plantarum.] Växternas sömn ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Brólén. BREMER, Petr Petersson. 1880 1921 Digital version available
[Herbationes upsalienses.] Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Brolén. FORNANDER, Anders Niclas. 1331/1 1921 Digital version available
[Herbationes upsalienses.] Botaniska exkursioner i trakten av Uppsala ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Brolén. FORNANDER, Anders Niclas. 1768 1921 Digital version available
[Dissertatio botanica metamorphoses plantarum sistens.] Växternas förvandling ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Broten. DAHLBERG, Nils Ericsson. 1331/2 1921 Digital version available
[Somnus plantarum.] Växternas sömn ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av C. A. Brólén. BREMER, Petr Petersson. 1331/3 1921 Digital version available
Svenska Linnésällskapets årsskrift = Yearbook of the Swedish Linnaeus Society. 4042 Almqvist & Wiksells 1918- Digital version available
Upplysningstidens romantik. Den mystiskt sentimentala strömningen i svensk litteratur. LAMM, Martin, Professor vid Stockholms Högskola. 3004b 1918, 20. Digital version available
Naturforskeren Pehr Forsskål. Hans Rejse till Ægypten og Arabien 1761-63 og hans botaniske Arbejder og Samlinger. Med 40 hidtil utrykte Breve og Dokumenter og et Portræt. CHRISTENSEN, Carl Frederik Albert. 2994 1918 Digital version available
Life and letters of Sir Joseph Dalton Hooker ... Based on materials collected and arranged by Lady Hooker. Portraits and illustrations. HUXLEY, Leonard. 3004a John Murray 1918 Digital version available
Carl von Linné, hans personlighet och livsgärning ... Med 14 planscher och 48 illustrationer i texten. RIBBING, Elsa. 2995 1918 Digital version available
The genera of fishes ... with the accepted type of each. A contribution to the stability of scientific nomenclature. By D. S. Jordan, assisted by B. W. Evermann. Jordan, David Starr, 1851-1931. 1263a 1917-20 Digital version available
Det stora Svitjod. Essayer om gångna tiders svenskryska kulturförbindelser, etc. ARNE, Ture Algott Johnsson. 2992 Hugo Gebers Förlag 1917 Digital version available
Linné i Stockholm ... Med illustrationer. Andra upplagan. Forsstrand, Carl. 4376 1915 Digital version available
Pehr Kalms brev till samtida. (Utgivna av Otto E. A. Hjelt och Alb. Hästesko.). Kalm, Pehr, 1716-1779. 2986b 1914, etc. Digital version available
Fresta duger, jämte andra uppsatser. CEDERSCHIÖLD, Gustaf Johan Christofer. 2986 1914 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket ... Utgifna och försedda med förklarande anmärkningar af Einar Lönnberg. (Förteckning öfver manuskript innehållande anteckningar efter Carl von Linnés föreläsningar i zoologi. Upprättad af Greta Ekelöf.). Linné, Carl von, 1707-1778. 3553 1913 Digital version available
Dikter Sundelöf, Wilhelm. 2984 Eastern Printing Company 1913 Digital version available
Amiral Carl Tersmedens memoarer. Från kadettåren. Utgifna af Nils Sjöberg. (I främmande land.-I Fredrik I:s Sverige. I sammandrag utgifna af Nils Erdmann.). TERSMEDEN, Carl. 2989 1912-16 Digital version available