Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Gotländska resa, förrättad 1741. (Utgiven och kommenterade av Bertil Molde.). Linné, Carl von, 1707-1778. 3937 1957 Digital version available
The Linnaeus tradition and our time : (Presidential address at the annual meeting of the Swedish Academy.). HAMMARSKJÖLD, Dag. 4549 1957 Digital version available
A catalog of an exhibition commemorating the 250th anniversary of the birth of Carolus Linnaeus, 1707-1957, and the 200th anniversary of the issue of the Systema naturae, 10th edition, 1758-1958 / by Thomas R. Buckman. [With illustrations, including a portrait.] Buckman, Thomas R. 4493 1957 Digital version available
[Lepra.] Spetälska ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. UDDMAN, Isaac. 4157 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741. (Utgiven och kommenterad av Bertil Molde. Andra upplagan.). Linné, Carl von, 1707-1778. 3936 1957 Digital version available
Vita Caroli Linnæi. Carl von Linnés självbiografier. På uppdrag av Uppsala Universitetet utgivna av Elis Malmeström och Arvid Hj. Uggla. [With portraits.] Linné, Carl von, 1707-1778. Bishop of Gothenburg. MALMESTRÖM, Axel Christian Elis... 4384 1957 Digital version available
Species plantarum vol.1. Linné, Carl von, 1707-1778. 4451 Ray Society 1957 Digital version available
Linnæus / [translated by Alan Blair.] [With a map, and portraits.] Uggla, Arvid Hj. 1883-1964. 4402 Swedish Institute 1957 Digital version available
Örtabok, 1725. Utgiven av Svenska läkaresällskapet ... genom Telemak Fredbärj. [With illustrations.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4456 1957 Digital version available
A catalogue of the works of Linnaeus. LILJEDAHL, Axel. 4461 1957 Digital version available
Personregister. Utarbetat av Hans Krook. FRIES, Theodor Magnus. 4535 1956 Digital version available
Caroli Nic. fil. Linnæi Smol. Med. stud. bibliotheca medica. Utgiven av Telemak Fredbärj. [A catalogue.] Linné, Carl von, 1707-1778. 4154 1956 Digital version available
[Macellum olitorium.] Grönsakstorget ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Arvid Hj. Uggla. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. JERLIN, Petrus. 4156 1956 Digital version available
Människans förvandling ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. WADSTRÖM, Joannes Adolphus. 4153 1956 Digital version available
[Culina mutata.] Det förändrade köket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ÖSTERMAN, Magnus Gabriel. 4155 1956 Digital version available
[Consectaria electrico-medica.] Elektriskt-medicinska satser ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. ZETZEL, Peter. 4150 1955 Digital version available
[Morbi artificum.] Hantverkarnes sjukdomar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Ejnar Haglund. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. SKRAGGE, Nicolaus. 4151 1955 Digital version available
[Dissertatio academica in qua anthropomorpha ... submittit C. E. Hoppius.] Menniskans cousiner. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. HOPPIUS, Christianus Emmanuel. 4152 1955 Digital version available
[Najades svecicae.] Svenska vattunymfer ... Översatt och utgiven av Arvid Hj. Uggla och Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4148 1954 Digital version available
[Diæta per scalam ætatis humanæ observanda.] Levnadsordning under människans olika åldrar ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. Öhrqvist, Daniel Johan. 4147 1954 Digital version available