Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Tre tal. Utgivna av Arvid Hj. Uggla. (Tal om märkvärdigheter uti insecterna.-Tal vid deras Kongl. Majesteters höga närvaro.-Deliciae naturae.). Linné, Carl von, 1707-1778. 4198 1954 Digital version available
Caroli Linnæi Pharmacopæa holmensis. Bihang: Utkast till Materia medica 1761. Två manuskript utgivna av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4149 1954 Digital version available
[Dissertatio Odores medicamentorum exhibens.] Läkemedlens lukt ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Hjalmar Hedfors. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. WAHLIN, Andreas. 4146 1954 Digital version available
Linnés Dalaresa, Iter Dalekarlicum. Jämte Utlandsresan, Iter ad exteros, och Bergslagsresan, Iter ad fodinas. Med utförlig kommentar. (Redaktor: Arvid Hj. Uggla.) [With a map.] Linné, Carl von, 1707-1778. UGGLA, Arvid Hjalmar. 3931 1953 Digital version available
Estudio botánico de las vezas y arvejas españolas. Monografía del género Vicia Linné en España. [With illustrations and maps.] Guinea López, Emilio. 4262 Instituto Nacionalde Investigaciones Agronómicas 1953 Digital version available
Carolus Linnaeus als middelaar tussen Nederland en Zweden = Carolus Linnaeus and the relations between the Netherlands and Sweden ; with a summary in English. Academisch proefschrift, etc. [With a map and facsimiles.] BOERMAN, Albert Johan. 4359 1953 Digital version available
The prince of botanists: Carl Linnæus. [A biography. With portraits.] GOURLIE, Norah. 4348 H. F. & G. Witherby 1953 Digital version available
[Morbi ex hyeme.] Om vintersjukdomar ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. BRODD, Sueno. 4145 1953 Digital version available
Levnadsordning vid en surbrunn ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Nils Dahllöf. Noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. VIGELIUS, Ericus. 4144 1953 Digital version available
[Orbis eruditi judicium de Caroli Linnæi M.D. scriptis.] Den lärde världens omdöme om med. dr. Carl Linnæi skrifter ... Översättning av Hjalmar Hedfors. Inledning och noter av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4143 1952 Digital version available
Carl Linnaeus / translated from the Swedish by Alan Blair. Hagberg, Knut, 1900-1975. 4353 Cape 1952 Digital version available
Herbationes upsalienses. Protokoll över Linnés exkursioner i Uppsalatrakten. Utgivna av Svenska Linné-Sällskapet. BERG, Anders Åke. Linné, Carl von, 1707-1778. 4462 1951- . Digital version available
Caroli Linnæi Adonis stenbrohultensis. Inledning, noter och efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4142 1951 Digital version available
Carl Linnæus. Den linneanska traditionen. [With plates, including portraits and a map.] Hagberg, Knut, 1900-1975. 4350 1951 Digital version available
[Censura medicamentorum simplicium vegetabilium.] Granskning av de enkla läkmedlen ur växtriket ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av A. H. Uggla. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. CARLBOHM, Gustavus Jacobus. 4139 1950 Digital version available
Två Sörmlandsfloror. Flora åkeröensis. Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... [C. J. Luut respondent.] Pandora et Flora rybyensis. Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... [D. H. Söderberg, respondent.] Översättning av Arvid Hj. Uggla. Efterskrift av Telemak Fredbärj. LUUT, Carolus Joannes. 4140 1950 Digital version available
[Dissertatio medico-botanica exhibens plantas officinales.] Officinella växter ... Akademisk avhandling under Linné præsidium ... Översättning av Arvid Hj. Uggla. Efterskrift av Telemak Fredbärj. GAHN, Nicolaus. 4141 1950 Digital version available
[Observationes in materiam medicam.] Observationer i materia medica ... Akademisk avhandling under Linnés præsidium ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift och noter av Telemak Fredbärj. LINDWALL, Johan. 4137 1949 Digital version available
I Skåne med Linné. En resa tvåhundra år senare av A. Henrikson och B. Lundquist. [Written by A. Henrikson and illustrated by B. Lundquist.] Henrikson, Alf, 1905-1995. 3899 1949 Digital version available
Genera morborum. Sjukdomsgrupperna ... Översatt ... av Johan Bergman. Efterskrift av Telemak Fredbärj. Linné, Carl von, 1707-1778. 4138 1949 Digital version available