Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (589 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Catalogue systématique des noms de genres de poissons actuels de la X. édition du "Systema naturae" de Charles Linne jusqu'à la fin de l'année 1959 par Yves-J. Golvan Golvan, Yves Jean 1928-2008 4855 Masson 1965 Digital version available
Systema naturae 1735 Carolus Linnaeus. With an introdroduction and a first English translation of the "Observationes" by Dr. M. S. J. Engel-Ledeboer and Dr. H. Engel, Professor of Zoology at the University of Amsterdam Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 3928 B. de Graaf 1964 Digital version available
Gesundheitsführung bei Linné Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Klaus Scholle, Zahnarzt aus Hamm (Westfalen) Scholle, Klaus 1935-2012 4852 1962 Digital version available
Beskrifning om öl af Carl von Linné Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 4850 Piccolo tryckeri AB Björkmans Eftr 1961 Digital version available
Proceedings of the centenary and bicentenary congress of biology, Singapore, December 2-9, 1958 Papers delivered in the Univ. of Malaya in commemoration of the works of Darwin, Wallace and Linnaeus. Ed. by R[ichard] D[enison] Purchon Purchon, Richard Denison Darwin, Charles 1809-1882 Wallace... 4254 Univ. of Malaya Pr. 1960 Digital version available
Genera plantarum Carl Linnaeus. With an introd. by William T. Stearn Linné, Carl von 1707-1778 3946 Engelmann [u.a.] 1960 Digital version available
Carl Linnaei Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 ; med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt; med tillhörige figurer Redigerad av Carl-Otto von Sydow, illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von 1707-1778 3941 Wahlström & Widstrand 1959 Digital version available
Species plantarum a facsimile of the first edition 1753 Carl Linnaeus. With an introduction by W. T. Stearn Vol. 2 Linné, Carl von 1707-1778 4452 Ray Society 1959 Digital version available
Karl Linnej [Carl v. Linné] Linné, Carl von Ščerbakov, A. A. 4357 Akad 1958 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt på uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapakademien utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 987a Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [utg. och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg] Linné, Carl von 1707-1778 4849 Natur och Kultur 1958 Digital version available
Kungliga Vetenskaps-Societetens protokoll 4856 Lundequist Harrassowitz 1957-1960 Digital version available
Linnés Systema morborum av Fredrik Berg Berg, Fredrik 1887-1974 934a Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm, Åke VerfasserIn 4627 A.-B. Lundequistska bokhandeln Otto Harrassowitz 1957 Digital version available
Carl Linnaeus Knut Hagberg Hagberg, Knut 1900-1975 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Linnej, ego žizń i trudy E. G. Bobrov Bobrov, Evgenij Grigorʹevič 4480 Izd. Akad. Akademii Nauk SSSR 1957 Digital version available
Vita Caroli Linnæi Carl von Linnés självbiografier på uppdrag av Uppsala Universitet utgivna av Elis Malmeström och Arvid HJ. Uggla Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 4384 Almqvist & Wiksell Almqvist & Wiksells boktryckeri aktiebolag 1957 Digital version available
Caroli Linnaei Iter Lapponicum dei gratia institutum 1732 ; Sumptibus Regiæ Societatis Literariæ et Scientiarum ad Historiam Naturalem Laponiae Dilucidandam Instructum quoad Lapides, Terras, Aqvas, Herbas, Arbores, Gramina Muscos, Qvadrupedia, Aves, Pisces et Insecta imo Hominum Morbos, Salutes, Diaetam, Mores, Vivendique Rationem ; Aveste den 12 Maji, kom igen den 10 Oktober Uppsala [red. av Magnus von Platen och Carl-Otto von Sydow. Ill. av Gunnar Brusewitz] Linné, Carl von 1707-1778 3934 Wahlström & Widstrand Victor Pettersons Bokindustri 1957 Digital version available
Species plantarum a facsimile of the first edition 1753 Carl Linnaeus. With an introduction by W. T. Stearn Vol. 1 Linné, Carl von 1707-1778 4451 Ray Society 1957 Digital version available
Linné som myrforskare summary: Linnaeus as a paludologist av G. Einar Du Rietz Du Rietz, Gustaf Einar 1895-1967 4259 Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available