Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (494 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés språk och stil studier i Linnés svenska författarskap av Margit Abenius, Sixten Belfrage, Sigurd Fries och Jöran Sahlgren samlade och utgivna av Sigurd Fries Fries, Sigurd Hrsg. Abenius, Margit Belfrage, Sixten... 3896 Bokförlaget Prisma 1971 Digital version available
Lachesis and Nemesis four chapters on the human condition in the writings of Carl Linnaeus by K. Rob. V. Wikman Wikman, K. Rob. V. 3916 Almquist & Wiksell 1970 Digital version available
Karl Linnej Bobrov, Evgenij Grigor'evič 4354 Izd. Nauka 1970 Digital version available
Enumeratio systematica plantarum with introd. by Frans A. Stafleu Jacquin, Nikolaus Joseph von 4900 Interdocumentation Co. 1967 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling E. Ährling Ährling, Evald 4460 Inter Documentation Co. 1967 Digital version available
Linnéporträtt Linnéporträtt : förteckning Suppl. Tullberg Beskow, Ingegerd 4610 Univ 1967 Digital version available
Carl von Linné Arzt, Naturforscher, Systematiker ; 1707 - 1778 von Heinz Goerke Goerke, Heinz 4020 Wiss. Verl.-Ges. 1966 Digital version available
La philosophie de la vie au XVIII. siècle Étudiée chez Fontenelle, Montesquieu, Maupertuis, La Mettrie, Diderot, D'Holbach, Linné Callot, Émile 4307 Rivière 1965 Digital version available
Catalogue systématique des noms de genres de poissons actuels de la X. édition du "Systema naturae" de Charles Linne jusqu'à la fin de l'année 1959 par Yves-J. Golvan Golvan, Yves Jean 4855 Masson 1965 Digital version available
Gesundheitsführung bei Linné Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der Hohen Medizinischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vorgelegt von Klaus Scholle, Zahnarzt aus Hamm (Westfalen) Scholle, Klaus 4852 1962 Digital version available
Beskrifning om öl af Carl von Linné Linné, Carl von VerfasserIn 4850 Piccolo tryckeri AB Björkmans Eftr 1961 Digital version available
Proceedings of the centenary and bicentenary congress of biology, Singapore, December 2-9, 1958 Papers delivered in the Univ. of Malaya in commemoration of the works of Darwin, Wallace and Linnaeus. Ed. by R[ichard] D[enison] Purchon Purchon, Richard Denison Darwin, Charles Wallace Linné, Carl von 4254 Univ. of Malaya Pr. 1960 Digital version available
Genera plantarum Carl Linnaeus. With an introd. by William T. Stearn Linné, Carl von 3946 Engelmann [u.a.] 1960 Digital version available
Carl Linnaei Sk°anska resa p°a höga överhetens befallning förrättad °ar 1749 ; med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt; med tillhörige figurer Redigerad av Carl-Otto von Sydow, illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von 3941 Wahlström & Widstrand 1959 Digital version available
Karl Linnej [Carl v. Linné] Linné, Carl von Ščerbakov, A. A. 4357 Akad 1958 Digital version available
Caroli Linnæi Diæta naturalis 1733 Linnés tankar om ett naturenligt levnadssätt på uppdrag av Kungliga Svenska Vetenskapakademien utg. av Arvid Hj. Uggla Linné, Carl von 987a Almqvist & Wiksell 1958 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [utg. och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg] Linné, Carl von 4849 Natur och Kultur 1958 Digital version available
Kungliga Vetenskaps-Societetens protokoll 4856 Lundequist Harrassowitz 1957-1960 Digital version available
Linnés Systema morborum av Fredrik Berg Berg, Fredrik 934a Lundequist Harrassowitz 1957 Digital version available
Specimina Linnæana i Uppsala bevarade zoologiska samlingar från Linnés tid av Åke Holm Holm, Åke VerfasserIn 4627 A.-B. Lundequistska bokhandeln Otto Harrassowitz 1957 Digital version available