Union Catalogue

All records for The Royal Library (1301 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Observationes in materiam medicam / præside ... Carolo à Linné ... publice censuræ submittit Johannes Lindwall. Linné, Carl von 2419 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Opium / præside ... Carolo à Linné ... sistit Georgius Eberhardus Georgii. Linné, Carl von 2444 Typis Edmannianis 1775 Digital version available
Dissertatio botanico-medica de Viola ipecacuanha / præside ... Carolo v. Linné ... publicæ ventilationi offert auctor Daniel Wickman. Linné, Carl von 2436 Typis Edmannianis 1774 Digital version available
Respiratio diaetetica / præside ... Carolo à Linné ... publicæ eruditorum censuræ offert ... Jonas Ullholm. Linné, Carl von 2413 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Dissertatio botanico-oeconomica de esca avium domesticarum / præside ... Carolo v. Linné ... defendet ... Petrus Holmberger. Linné, Carl von 2432 Typis Edmannianis 1774 Digital version available
Fraga Vesca, dissertatione botanica ... Præside ... Carolo à Linné ... / publicæ ventilationi proposita ... Svenone Andr. Hedin. Linné, Carl von 2417 Typis Edmannianis 1772 Digital version available
Dissertationem botanicam, de Erica ... moderante ... Carolo Linne ... / publicæ ventilationi offert ... Johan Adolph Dahlgren ... Linné, Carl von 2399 Typis Edmannianis 1770 Digital version available
Dissertationem inauguralem de maro / præside ... Carolo v. Linné ... publicæ ventilationi offert ... Joh. Adolph Dahlgren Ebbesson. Linné, Carl von 2434 Typis Edmannianis 1774 Digital version available
Plantæ Surinamenses / præside ... Carolo Linné ... publice ventilandam offert ... Jacob Alm. Linné, Carl von 2438 Typis Edmannianis 1775 Digital version available
Flora Ingrica ex schedis Stephani Krascheninnikow / confecta et propriis observationibus aucta a Davide de Gorter. Gorter, David de. 641b Typis Academiae Scientiarum 1761 Digital version available
Plantae Surinamenses, dissertatione academica descriptae / Praeside Car. a Linné ... respondente Jac. Alm ... ; habita Upsaliæ d. 23 Jun. 1775. Linné, Carl von 2440 Typia Nordströmianis 1781 Digital version available
Herr archiaterns och riddarens d. Carl von Linnés Indelning i Ørt-Riket efter Systema Naturæ / Carl von Linné ; på swenska öfwersatt af Johan J. Haartman ... och nu andra gången uplagd, ændrad och tilökt efter 13:de uplagan af Systemet [1767-70]. Linné, Carl von 56 Trykt på Joh. Laur. Horrns bekostnad 1777 Digital version available
Forsök til mineralogie, eller Mineral-rikets upställning / [A. F. Cronstedt]. Cronstedt, Axel Fredrik 1025d Tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
En Resa til Norra America, på Kongl. Swenska Wetenskaps Academiens befallning, och Publici kostnad / Tom. I-III. förrättad af Pehr Kalm. Kalm, Pehr. 2586a Tryckt på L. Salvii kostnad 1753-1761 Digital version available
Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom : förra Delen : om Wäxternes Delar och Almänna Egenskaper : sednare Delen : de i Swerige wildt wäxande, i Trädgårdar, Plantager och på Åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste Utländske Wäxter ... / författad af Carl Fredrik Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik. 650d Tryckt hos Johan Christ. Holmberg 1792 Digital version available
Tal om djur-kännedomens Historia för Linnés tid : hållet vid Præsidii Nedläggande uti Kongl. Vetenskaps Academien den 28 Maji 1796 / af Gustaf Paykull. Paykull, Gustaf von Baron 1232 Tryckt hos Joh. P. Lindh 1797 Digital version available
Carl von Linné / Wilfrid Blunt ; fackgranskning och förord Gunnar Broberg ; översättning Gull Brunius. Blunt, Wilfrid 4030 Trevi 1977 Digital version available
Pehr Kalms resa till Norra Amerika. Kalm, Pehr. 2586i Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets Tryckeri 1904-1929 Digital version available
Carolus Linnaeus 1707-1977 : a catalogue published to celebrate the 500 year anniversary of the Uppsala University. Everhed Du Rietz, R. Linné, Carl von 4642 Thulins Antikvariat 1977 Digital version available
Carl Linnæi ... Wästgötaresa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746 : med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt. Linné, Carl von 219 Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel 1928 Digital version available