Union Catalogue

All records for The Royal Library (1284 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utur stubbotan rot : essäer till 200-årsminnet av Carl von Linnés död / utg. av Kungl. Vetenskapsakademien under red. av Ragnar Granit ; författare: Gunnar Broberg ... [et al.]. Granit, Ragnar Broberg, Gunnar Linné, Carl von 4201 Norstedt 1978 Digital version available
Carl von Linné : hans lefnad / berättad för svenska folket af Carl Kastman. Kastman, Carl 2860 Norstedt 1906 Digital version available
Från Linnés tid : Petter Forsskål / av Henrik Schück. Schück, Henrik. 3056 Nordstedt & Söner 1923 Digital version available
Linné på Gotland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från gotländska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, samt ur andra tryckta arbeten / en antologi sammenställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3939 Nordstedt & Söner 1971 Digital version available
Linné på Öland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagboksmanuskript från ölandska resan 1741, ur den publicerade reseberättelsen, andra trykta arbeten, avhandlingar, brev m. m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. Linné, Carl von 3940 Nordstedt & Söner 1970 Digital version available
Scandinavians who have contributed to the knowledge of the flora of North America / by Per Axel Rydberg. Rydberg, Per Axel 2918 New York Botanical Garden 1907 Digital version available
Das Menschen-Problem und die Herrentiere von Linné : vortrag gehalten am 17. Juni 1907 im Volkshause zu Jena / von Ernst Haeckel. Haeckel, Ernst 1256 Neuer Frankfurter Verlag 1907 Digital version available
Nemesis divina / Carl von Linné ; med kommentar och efterskrift utgiven av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4300 Natur och kultur 1960 Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa : förrättad 1746. Linné, Carl von 3944 Natur och kultur 1961 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741 / utgiven och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4341 Natur och kultur 1974 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4352 Natur och Kultur 1978 Digital version available
Carl von Linnés Lappländska resa. Linné, Carl von 4323 Natur och Kultur 1960 Digital version available
Carl von Linnés Gotländska resa : förrättad 1741 / utg. och kommenterad av Bertil Molde ; efterskrift av Knut Hagberg. Linné, Carl von 4328 Natur och Kultur 1969 Digital version available
Skrifter / Carl Linnæus ; i urval av Knut Hagberg. Linné, Carl von Hagberg, Knut 4301 Natur och Kultur 1955 Digital version available
Carl Linnæus / Knut Hagberg. Hagberg, Knut. 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Hammarby och Oxford : linneanska och engelska essayer / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4529 Natur och Kultur 1958 Digital version available
Carl von Linnés Dalaresa = Iter Dalekarlicum. Linné, Carl von 3932 Natur och Kultur 1964 Digital version available
Carl von Linnés Skånska resa : förrättad 1749 / redigerad och med inledning av Knut Hagberg. Hagberg, Knut Linné, Carl von 4333 Natur och Kultur 1963 Digital version available
Carl Linnæus : den linneanska traditionen / Knut Hagberg. Hagberg, Knut 4350 Natur och Kultur 1951 Digital version available
Karol Linéusz / Zyciorys z portretem ; przez Wawrzeńca hr. Engeström ... Engeström, Wawrzyniec. 2751 Nakładem Redakcyi Kroniki Rodzinnej 1874 Digital version available