Union Catalogue

All records for The Royal Library (1274 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Hallenborgs Anmärkningar till Carl von Linnés Skånska resa. Hallenborg, Carl 4432 Berlingska Boktr. 1913 Digital version available
Flora oeconomica eller Hushållsnyttan af de i Swerige Wildt Wäxande Örter / under Carl Linnæi inseende uti et academiskt prof, år 1748 på latin, och nu på modersmålet utgifwen af Elias Aspelin. Linné, Carl von Aspelin, Elias 4429 Rediviva 1971 Digital version available
Promotionsformulär använt av Carolus Linnæus vid medicine doktorspromotion den 31 oktober 1754 / [red. Arvid Hj. Uggla]. Uggla, Arvid Hjalmar Linné, Carl von 4426 Almqvist & Wiksell 1941 Digital version available
Collegium medicum : om sättet att tillhopa gå : sexualföreläsningar / av Carl von Linné. Linné, Carl von 4417 Zinderman 1969 Digital version available
Collegium medicum : om sättet att tillhopa gå : sexualföreläsningar / av Carl von Linné. Linné, Carl von 4416 Zinderman 1969 Digital version available
Linnés korrespondance med Pehr Osbeck 1750-1753 : med indledning og anmærkninger / Anne Fox Maule og Carlo Hansen. Fox Maule, Anne. 4411 1978 Digital version available
Linnéhuset i Uppsala : dess tillkomst och utveckling / Nils Sundquist. Sundquist, Nils. Wallin, Sigurd. Thermænius, Edvard. Linné, Carl von 4406 Almqvist & Wiksell 1949 Digital version available
Carl von Linné : barndom, hem, skola : kulturhistorisk skildring. Wallerström, Ingrid. 4405 Zindermans 1974 Digital version available
Carl von Linné's Bedeutung als Naturforscher und Arzt : [übers. aus dem Schwedischen] / Schilderungen hrsg. von der Königl. Schwedischen Akademie der Wissenschaften anlässlich der 200-jährigen Wiederkehr des Geburtstages Linné's. Lönnberg, Einar. Aurivillius, Chr. Sjögren, Hj. Hjelt, Otto E. A.... 4403 Martin Sändig 1968 Digital version available
Vägen till Linné / av Birger Strandell. Strandell, Birger 4401 Bokvännerna 1974 Digital version available
Matthisson und Linné / von Günther Schmid. Schmid, Günther. 4390 Ebering 1935 Digital version available
Ur Linnés tankevärld och religiösa liv : några Linné-studier / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4388 Diakonistyrelsen 1932 Digital version available
Vita Caroli Linnæi : Carl von Linné's självbiografier / utgivna av Elis Malmeström och Arvid Hj. Uggla. Malmeström, Elis. Uggla, Arvid Hj. Linné, Carl von 4384 Almqvist & Wiksell 1957 Digital version available
Carl von Linné : geniets kamp för klarhet / Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4383 Bonniers 1964 Digital version available
Linnæi väg till vetenskaplig klarhet : En studie / av Elis Malmeström. Malmeström, Elis 4382 Allhem 1960 Digital version available
Samlade skrifter / 12. delen, Carl von Linné, Johan Wellander. af Oscar Levertin. Levertin, Oscar. 4381 Bonnier 1925 Digital version available
Carl von Linné / Oscar Levertin ; inledning av Carl Fehrman. Levertin, Oscar. 4378 Bokförlaget PAN/Norstedts 1968 Digital version available
Linné : Th. M. Friesin y. m. mukaan kuvannut / T. J. Hintikka. Hintikka, T. J. 4375 Söderström 1920 Digital version available
Carl von Linné / Hans Krook ; omslag och illustrationer Yngve Svalander. Krook, Hans. 4374 J.A. Lindblad 1957 Digital version available
Linneansk linje. Hagberg, Knut 4370 Bökforlaget Aldus. Bonniers 1963 Digital version available