Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (966 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnaeus / by Gunnar Broberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4675 The Swedish Institute 1992 Digital version available
Carl Linnaeus / by Gunnar Broberg. BROBERG, Gunnar, 1942-. 4039 Swedish Institute 2006 Digital version available
Carl Linnaeus (1707-1778) : a bicentenary guide to the career and achievements of Linnaeus and the collections of the Linnean Society / by William T. Stearn and Gavin Bridson. STEARN, William T. (William Thomas), 1911-2001. 4685 Linnean Society of London 1978 Digital version available
Carl Linnaei... Öländska och gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 202 Hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Carl Linnaei resa till Lappland 1732. Några skizzer / af Axel N. Lundström. LUNDSTRÖM, Axel N. (Axel Nicolaus), 1847-1905. 195 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl Linnaei ... Öländska och Gotländska resa på riksens höglovige ständers befallning förrättad år 1741 ... Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3957 Wahlstrom & Widstrand 1975 Digital version available
Carl Linnaei ... Wästgöta-Resa, på riksens högloflige ständers befallning förrättad år 1746. Med anmärkningar uti oeconomien, naturkunnogheten, antiquiteter, inwånarnes seder och lefnads-sätt, med tilhörige figurer. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 218 uplagd p� Lars Salvii kostnad 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Västgöta-resa på riksens höglovige ständers befallning förrättad år 1746 ... Redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3947 Wahlstr�m & Widstrand 1978 Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkwärdigheter uti insecterne, hållit för Wettenscaps Academien uti auditorio illustri, då första praesidentskapet aflades 1739. D. 3. October. På Wettenskaps Academiens befallning uplagt. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1341 Uti det Kongl. Tryckeriet Hos Directeuren Pet. Momma MDCCXXXIX. [1739]. Digital version available
Carl Linnaei ... Tal, om märkvärdigheter uti insecterne, hållit för Kongl. Vetens. Academien ... då Första Praesidentskapet aflades 1739.D.3.October. Andra gången uplagt. med nagon tilokning. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1343 Tryckt hos Lars Salvius 1747 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt. Med tillhörige figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3941 Wahlstr�m & Widstrand 1975 Digital version available
Carl Linnaei ... Skanska resa, på hoga Ofwerhetens befallning forrattad ar 1749 : Med Ron och Amnarkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnadsaett. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 209 Uplagd p� Lars Salvii kostnad 1751 Digital version available
Carl Linnaei ... Gothlandska resa pa riksens hogloflige standers befallning forrattad ahr 1471 med anmarkningar uti oeconomien, natural-historien, antiquiteter &c med atskillige figuere. LINNAEUS, Carl 203 Gotlands Allehandas Tryckeri 1890 Digital version available
Carl Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem des ... Carl von Linne. DIETERICH, Carl Friedrich. 89a Joh. Daniel Mueller 1770 Digital version available
Car. a Linné Mantissa plantarum. Generum editionis VI. et Specierum editionis II. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 311 Impensis direct. Laurentii Salvii 1767 Digital version available
Car. a Linné ... Termini botanici explicati. Editio nova auctior. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 2183 s.n 1767 Digital version available
Car. a Linne ... Mantissa plantarum altera generum editionis VI & specierum editionis II. LINNAEUS, Carl. 312 Impensis direct. Laurentii Salvii 1771 Digital version available
Canones medici, quos, dissertatione medica, venia exper. Facult. Med. in Reg. Acad. Ups., praeside viro nobilissimo atque generoso D. D. Carolo a Linne ... publicae disquisitioni proponet auctor Sveno And. Hedin ... In Aud. Carol. Maj. D. 29 Nov. 1775. LINNAEUS, Carl. 2453 Apud Joh. Edman 1775 Digital version available
Calendarium florae, quod, venia experientissimae Facult. Med. in Almo Upsaliensi Lycaeo, praeside, viro nobilissimo et experientissimo Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... publicae ventilationi subjicit Stipendiarius Regius, Alexander Mal. Berger, Vermelandus. In Audit. Carol. Maj. D. XXXI. Martii, Anni MDCCLVI. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 1897 Excud. L.M. Hojer 1756 Digital version available
Calendarium florae, eller blomster-almanach, med Medicinsta Facultetens tilstånd under Kiddarens och Archiaterns Herr Doct. Carl Linnaei inseende utgifwit på�Latin wid Kongl. Academien i Upsala, i et Academiskt snille prof, och sedermera förswänskat af Alexander Mal. Berger, wårmelånning. År 1756. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1906 Tryckt utl Kongl. Tryckeriet 1757 Digital version available