Union Catalogue

All records for The Linnean Society of London (973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnés brudkammare = The bridal chambers of Linnaeus. SNOEIJS, Pauline, 1956- 1956-. 3972 Art�a F�rlag AB 2007 Digital version available
Låt inte råttor eller mal fördärva ...: Linnésamlingar i Uppsala: Uppsala Universitets Jubileumsbok. PONTÉN, Annika Windahl. MOBERG, Roland. SJÖGREN, Anna. 3970 Uppsala Universitet 2007 Digital version available
Flora Britannica indigena: or plates of the indigenous plants of Great Britain. WALCOTT, John 3966 1778 Digital version available
Flora Oxoniensis, exhibens plantas in agro Oxoniensi ... SIBTHORP, John, 1758-1796. 3965 Typis Academicus 1794 Digital version available
[Miscellanea naturalia, sive dissertationes variae ad historiam naturalem spectantes. By A.H. Haworth.]. HAWORTH, Adrian Hardy. 3962 Typis J. Taylor 1803 Digital version available
Så varför reser Linné?: perspektiv på Iter Lapponicum 1732. Redigerad av Roger Jacobsson. JACOBSSON, Roger 1947-. 3960 Kungl. Skytteanska Samfundet 2005 Digital version available
Carl Linnaeus. Iter Lapponicum=Lappländska resan 1732. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3959 Kungl. Skytteanska Samfundet 2003-2005 Digital version available
Carl Linnaei ... Öländska och Gotländska resa på riksens höglovige ständers befallning förrättad år 1741 ... Redigerad av Carl-Otto von Sydow. Illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3957 Wahlstrom & Widstrand 1975 Digital version available
The Lapland journey. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1707-1778. 3948 Lockharton Press 1995 Digital version available
Carl Linnaei ... Västgöta-resa på riksens höglovige ständers befallning förrättad år 1746 ... Redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3947 Wahlstr�m & Widstrand 1978 Digital version available
Carl von Linnés Västgötaresa : förrättad 1746. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3945 Natur och Kultur 1965 Digital version available
Carl Linnaei ... Skånska resa på höga överhetens befallning förrättad år 1749 med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt. Med tillhörige figurer. Redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3941 Wahlstr�m & Widstrand 1975 Digital version available
Linné i Lappland : utdrag ur Carl Linnaeus' dagbok från resan till Lappland 1732, ur hans lapska flora och reseberättelsen till Vetenskap-Societeten i Uppsala, ur anteckningar och brev m.m. / en antologi sammanställd av Bertil Gullander. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3935 Forum 1969 Digital version available
Caroli Linnaei Iter Lapponicum Dei gratia institutum 1732 : Sumptibus Regiae Societatis Literarae et Scientiarum ad historiam naturalem Laponiae dilucidandam instructum quoad lapides, terras, aquas, herbas, arbores, gramina, muscos, quadrupedia, aves, pisces et insecta imo hominum morbos, salutes, diaetam, mores, vivendique rationem, avreste den 12 Maji, kom igen den 10 Oktober, Uppsala / [Redigerad av Magnud von Platen och Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz]. LINNÉ, Carl von, 1707-1778. 3934 Wahlstr�m & Widstrand 1975 Digital version available
Linnes Dalaresa iter Dalecarlicum jamte Urlandsresan iter ad Exteros och Bergslagsresan iter ad Fodinas. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3931 Geber 1953 Digital version available
Linnaeus' Philosophia botanica. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 1741-1783. 3921 Oxford University Press 2003 Digital version available
Carl von Linné : Carl Linnaeus' house and garden in Uppsala, Sweden / by Pia Michélsen. MICHÉLSEN, Pia. 3920 s.n 199-? Digital version available
The ''Critica Botanica'' of Linnaeus / translated by the late Sir Arthur Hort ; revised by M.L. Green ; with an introduction by Sir Arthur W. Hill. LINNÉ, Carl von, 1707-1778 3919 Ray Society 1938 Digital version available
Research on Linnaeus today: progress and prospects = Linneforskning av idag: resultat och utblick. 3914 Almqvist & Wiksell 1978 Digital version available
Reason and experience : the representation of natural order in the work of Carl von Linné / by James L. Larson. LARSON, James L. 3910 University of California Press 1971 Digital version available