Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Flora, de Huiswaardin der Bloedelooze Dieren (Amœnit. Acad. Vol. 3, p. 281) Linné, Carl von, 1707-1778 1713 By F. Houttuyn 1757 Digital version available
Hospita insectorum flora, quam ... Praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... / publicae disquisitioni subjicit ... Jonas Gustav. Forsskåhl ... die IV Novemb. Anni MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1707 Exc. L. M. Hojer 1752 Digital version available
En Fråga, som altid föreställes de naturkunniga, då det heter: Hwartil duger det? (Cui bono?). Först framstäld och beswarad i en disputation på Latin, under ... Carl Linnaei Öfwerwaro, den 21 Octob. år 1752. Men nu efter hög befalning, på moders-målet öfwersatt af Christopher El. Gedner Linné, Carl von, 1707-1778 1697 Tryckt på Lars Salvii kostnad 1753 Digital version available
Quaestio historico naturalis, cui bono? Quam breviter solutam ... Praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... ad Diem XXI Octobr. Anni MDCCLII ... / publicae ventilationi modeste offert Christophorus Gedner Linné, Carl von, 1707-1778 1691 Excudit Laur. Magn. Hojer 1752 Digital version available
Dissertatio medico botanica, sistens Rhabarbarum, quam ... sub Praesidio ... D. D. Caroli Linnaei ... / publice ventilandam sistit Samuel Ziervogel ... d. XVII. Julii, MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1686 Excudit Laur. Magn. Hojer 1752 Digital version available
Dissertatio medica de odores medicamentorum exhibens, quam ... Praeside ... D:no Doct. Carolo Linnaeo ... / publicae censurae modeste submittit Andreas Wåhlin ... D. XXX Junii Anni MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1678 Typis Laurentii Salvii 1752 Digital version available
Noctiluca marina, quam ... sub Praesidio ... Caroli Linnaei ... / publice ventilandam sistit Carolus Frid. Adler ... D. [IX] Jun. A. MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1673 Excudit Laur. Magn. Hojer 1752 Digital version available
Dissertatio de morbis ex hyeme, quam ... Praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... / publico eruditorum examini modeste submittit Sveno Brodd ... D. II. Jun. A. MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1668 Excudit L. Magn. Hojer 1752 Digital version available
Dissertatio de Materia medica in Regno Lapideo quam ... Præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ... / publico eruditorum examini modeste subjicit ... Johannes Lindhult ... D. XVIII. Maji, MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1663 Excudit L.M. Hojer 1752 Digital version available
Specimen academicum, quo Euphorbia ejusque historia naturalis et medica exhibetur ... Praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... / publice ventilandum sistit Johannes Wiman ... ad Diem VI. Maji, Anni MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1658 Excudit L.M. Hojer 1752 Digital version available
Plantae esculentae patriae, eller Wåra inländska ateliga Wäxter ... under Carl Linnaei Inseende ... år 1752 d. 22 Febr. på Latin, och nu med någon tilökning på modersmålet framstäldte af John Hiorth Linné, Carl von, 1707-1778 1655 Tryckt på Lars Salvii kostnad 1752 Digital version available
Plantae esculentae patriae, quas ... Praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... / publicae ventilationi submittit ... Johan Hiorth ... D. XXII. Feb. MDCCLII Linné, Carl von, 1707-1778 1648 Typis Laur. Magn. Hojer 1752 Digital version available
Obstacula medicinae ... sub Praeside ... Dn. Doct. Carolo Linnaeo ... / placidae bonorum censurae specimine academico subjicit ... Johannes Georg. Beyersten ... A:o MDCCLII Febr. d. [19] ... Linné, Carl von, 1707-1778 1638 s.n 1752 Digital version available
Plantae hybridae, quas ... sub Praesidio ... Dn. Doct. Caroli Linnaei ... / publicae bonorum disquisitione sistit ... Johan. J:nis Haartman ... ad Diem XXIII. Nov. Anni MDCCLI Linné, Carl von, 1707-1778 1632 s.n 1751 Digital version available
Dissertatio botanica qua Nova plantarum genera ... sub Praesidio ... D:n Doct. Caroli Linnaei ... / publice proponit Leonhard Joh. Chenon ... ad Diem XIX Oct. Anni MDCCLI Linné, Carl von, 1707-1778 1627 s.n 1751 Digital version available
Dissertatio medica inauguralis, sistens Saporem medicamentorum, quam ... Moderamine ... D.D. Caroli Linnaei ... / publice ventilandam sistit Jacob Rudberg ... ad Diem XXIII Febr. Anni MDCCLI Linné, Carl von, 1707-1778 1618 Typis Laurentii Salvii 1751 Digital version available
Plantae rariores Camschatcenses quas ... Praeside ... D. D. Carolo Linnaeo ... / publico examini modeste submittit Jonas P. Halenius ... ad D. XXII. Dec. Anni MDCCL Linné, Carl von, 1707-1778 1612 s.n 1750 Digital version available
Dissertatio de materia medica in Regno Animali quam, ... Præside ... Dn. Doct. Carolo Linnæo ... / publico examini modeste subjicit ... Jonas Sidrén ... D. XXV Junii, Anni MDCCL Linné, Carl von, 1707-1778 1605 s.n 1750 Digital version available
Literarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis Rector Academiae Upsaliensis Carolus Linnaeus S.P.D. [d. 14 Junii 1750] Linné, Carl von, 1707-1778. 1604 s.n 1750 Digital version available
Semina Muscorum detecta ... Praeside ... D. D. Carolo Linnaeo ... / publicae disputat ... D. XXV. Apr. ... Petrus Jonas Bergius Linné, Carl von, 1707-1778 1596 s.n 1750 Digital version available