Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Linnaeus Uggla, Arvid Hjalmar, 1883-1964. 3120bbe Swedish Institute 1957 Digital version available
Linnaeus at Uppsala : his garden and his home. Uggla, Arvid Hjalmar, 1883-1964. 4573 Svenska Linnésällskapet 1963 (1964). Digital version available
Linnaeus in England. Uggla, Arvid Hjalmar, 1883-1964. 3120aga 1936 Digital version available
The Linnaeus' Garden and Museum at Uppsala : a guide / by Arvid Hjalmar Uggla ; revised by Carl-Otto von Sydow & Rudolf Zeitler. Uggla, Arvid Hjalmar, 1883-1964. 3120bxb Almqvist & Wiksell 19-- Digital version available
Recensio plantarum villa atque horto præsertum botanico Francisci Caetani ducis comprehensarum... / Ab Antonio Valente. Valente, Antonio. 783a Typis Caetani in Exquiliis 1803 Digital version available
Diccionario dos termos technicos de historia natural extrahidos das obras de Linnéo, com a sua explicaçaõ, e estampas abertas em cobre, para facilitar a intelligencia dos mesmos, e a memoria sobre a utilidade dos Raynha D. Maria I ... / Domingos Raynha D. Maria I ... /Domingos Vandelli. Vandelli, Domenico, 1732-1816. 34 Diccionario dos termos technicos Universidade 1788 Digital version available
Dominici Vandelli ... Fasciculus plantarum, cum novis generibus et speciebus. Vandelli, Domenico, 1732-1816. 3888 Ex Typograhia Regia 1771 Digital version available
Florae Lusitanicae et Brasiliensis specimen ; et epistolae ab eruditis viris Carolo a Linné, Antonio de Haen ad Dominicum Vandelli scriptae. Vandelli, Domenico, 1732-1816. 2465 Ex Typographia Academico-Regia 1788 Digital version available
Dominici Vandelli ... Viridarium Grisley Lusitanicum, Linnæanis nominibus illustratum, jussu academiæ in lucem editum. Vandelli, Domenico, 1732-1816. 731a Ex Typographia Regalis Academiæ Scientia 1789 Digital version available
De Botanicis Caroli Linnaei Institutionibus / habita coram amplissimo senatore Hieronymo Venerio urbis patavinae moderatore Venerio, Hieronymo 746a Digital version available
Ytterligare underrättelse om hafre-sädet och thess förwandling til råg, rörande i synnerhet sånings-tiden, jämte åtskilligt som wid skiötseln af detta slags säde, ännu blir at i ackt taga, och nu närmare utrönt blifwit ; tillika med en allmän wår-sädets förbättring. Vergin, Johan Bernhard. 1982a Kongl. Tryckeriet 1758 Digital version available
Aap, vis, boek : Linnaeus in Amsterdam / [redaktie: Piet Verkruijsse en Chunglin Kwa ; tekst: Midas Dekkers ... [et al.]]. Verkruijsse, P. J. Kwa, Chunglin. Dekkers, Midas, 1946- 4075 Universiteit van Amsterdam 2007 Digital version available
Linnaeus : Systématique et biodiversité / M. Veuille ... [et al.] Veuille, Michel 4569 Société française de systématique 2008 Digital version available
Éloge historique de Charles Linné / Vicq-d'Azyr. Vicq-d'Azyr, M. 1748-1794 2612 Chez Auguste Seguin 1809 Digital version available
Sammlung gemeinverständlicher wissenschaftlicher Vorträge / herausgegeben von R. Virchow und F. von Holtzendorff. Virchow, Rudolph Ludwig Carl, 1821-1902. 2779 1879 Digital version available
Småländska Gestalter, &c. Virdestam, Carl Gotthard Johannes. 3119 Smålandsposten 1930 Digital version available
Stenbrohult i forntid och nutid : bidrag till en sockenbeskrivning utgivna av Hembygdsföreningen Linné / under redaktion av Gotth. Virdestam. Virdestam, Gotth. 3058 Smålandsposten 1923-1925 Digital version available
Linnébygden ... Årsskrift 1927 / Redigerad av Gotth. Virdestam. Virdestam, Gotth. 3058* 1927 Digital version available
Summa plantarum quæ hactenus innotuerunt methodo Linnæana per genera et species digesta illustrata descripta / A Fulgentio Vitman. Vitman, Fulgenzio, 1728-1806. 732a Typis Imper. Monast. S. Ambrosii Majoris 1789-92 Digital version available
Carl von Linné : tvåhundraårsminnet. 1707 23/5 1907 : [In verse. Begins: O, Carl von Linné! Ditt tvåhundraårsminne uppgår!]. W-N., E. 2940 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available