Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Beschreibung, einer Art ostindischer Erbsen, die beym Steine dienlich sind, vom Herrn Admiral Ankarkrona eingegeben, und von Carl Linnäus beschrieben Linné, Carl von, 1707-1778 388 bey Georg Christian Grund ;bey Adam Heinrich Holle 1750 Digital version available
Beskrifning p°a et americanskt diur, som Hans Konglige Höghet gifvit til undersökning / upstäld af Carl Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 1160 hos Lorentz Ludvig Grefing, p°a des egen bekostnad 1747 Digital version available
Beskrifning p°a et slag ostindiska ärter, som äro tienlige uti sten-passionen. Ingifne af Herr Ammiral Ankarcrona, ock beskrefne af Carol. Linnæus. Linné, Carl von, 1707-1778 387 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Beskrifning p°a sältings-gräset [Triglochin maritimum] / ingifven af C. Linnæus Linné, Carl von, 1707-1778 380 hos Lorentz Ludewig Grefing, p°a des egen bekosrnad 1742 Digital version available
Beskrifning på tånglaken / ingifven af Nils Gissler ; [anmärkningar af Archiater Linnæus] Gissler, Nils, 1715-1771. 1164 hos Lars Salvius, p°a des egen kostnad 1748 Digital version available
Beskrifvande förteckning på en samling målningar, skulpturer ... tillhöriga Herr L. O. Smith, hvilka komma att å auktion försäljas ... den 13 Maj 1891 ... Stockholm, &c. Smith, Lars Olsson, 1836-1913. 2825 1891 Digital version available
Betrachtung über die Systeme der Entomologie [Linnaean and Fabrician] / von Joh. Christ. Fabricus. Fabricius, Johann Christian, 1745-1808. 1225b Jm Verlage der Buchhandlung der Realschule 1781 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den Heliga Skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes Browallius, Johan, 1707-1775 1025c Tryckt pa Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Beyträge zur Naturgeschichte. Schrank, Franz von Paula, 1747-1835. 1224c bey Caspar Fritsch 1776 Digital version available
Bibliographical notes on well known plants. I , <Linnaea borealis>, Linn. Spec. Pl., 631 / by Edward L. Greene Greene, Edward Lee, 1843-1915. 290a 1887 Digital version available
Bibliographie [1731-76]. Ouvrages posthumes de Linné / [A. L. A. Fée] Fée, Antoine Laurent Apollinaire, 1789-1874 3648 Imprimerie de Bronner-Bauwens 1832 [=1831]. Digital version available
Bibliotheca Britannica : or a general index to British and foreign Literature ... in two parts:- authors and subjects. Watt, Robert, 1774-1819. 3644 Printed for Archibald Constable and Company 1824 Digital version available
Bibliotheca Linnaeana : works by or relating to Carolus Linnaeus, his predecessors, contemporaries and pupils with sequels / from the library of E. Lindell [and compiled by him] Lindell, Emil 3725a 1933 Digital version available
Bibliotheca historica Sveo-Gothica : eller förteckning upp°a så väl trykte, som handskrifne böcker, tractater och skrifter, hvilka handla om Svenska historien, eller därutinnan kunna gifva Ljus; med critika och historika anmärkningar / [edited by C.C. Gjörwell] Warmholtz, Carl Gustav, 1713-1785. 3632 Tryckt hos Anders Jac. Nordström 1783 Digital version available
Bidrag till en lefnadsteckning öfver Carl von Linné, &c. Fries, Theodor Magnus, 1832-1913. 2827 1893-98 Digital version available
Bilder och blad ur Svenska nykterhetsrörelsens historia : på uppdrag af Svenska Sällskapet för Nykterhet och Folkuppfostran det 1837 stiftade Svenska Nykterhetssällskapet / Utgifna ... af Oscar Mannström, &c. Mannström, Oscar. 960 1912 Digital version available
Biographical particulars of the life of Professor Charles Linnaeus, Junior Stoever, Dietrich Heinrich, 1767-1822. 3852 B. and J. White 1794 Digital version available
Biographie öfver Sir James Edw. Smith ... Öfversättning i sammandrag med noter af J. E. Wikstrom. Wikström, Johann Emanuel. 3447 Tryckt hos P.A. Norstedt & Söner 1830 Digital version available
Blennius, capite dorsoque fulvo-flavescente lituris nigris, pinna ani flava / per Nils Gisler descriptus ; Ad superiora observationes sequentes adjungit / C. Linnæus. Gissler, Nils, 1715-1771. 1166 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Blomsterkonungen : bilder ur Linnés Lif, &c. (Anmärkningar och Historiska Upplysningar). [In verse / Illustrated by C. Larsson.]. Sätherberg, Herman. 2789 1879 Digital version available