Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Linnäus ... Anmerkung über die Männchen bey den Ameisen. Linné, Carl von, 1707-1778 1140 bey Hermann Heinrich Holle 1778 Digital version available
Carl Linnäus Gedanken von Pflanzung nützlicher Gewächse auf den lappländischen Gebirgen. Linné, Carl von, 1707-1778 534 bey Georg Christian Grund, und Adam Heinrich Holle 1756 Digital version available
Carl Linnæi ... R°on om W°axters Plantering, grundat p°a Naturen Linné, Carl von, 1707-1778 344 hos Lorentz Ludewig Grefing 1741 Digital version available
Carl Linnæi ... Skånska resa ... år 1749 ... / redigerad av Carl-Otto von Sydow ; illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von, 1707-1778 3941 Wahlström & Widstrand 1959 Digital version available
Carl Linnæi ... Västgöta-resa : på riksens höglovlige ständers befallning förrättad år 1746 med anmärkningar uti ekonomien, naturkunnogheten, antikviteter, invånarnes seder och levnadssätt, med tillhörige figurer / redigerad av Sigurd Fries och Lars-Erik Edlund ; illustrerad av Gunnar Brusewitz. Linné, Carl von, 1707-1778 3947 Wahlström & Widstrand [1996], c1978. Digital version available
Carl Linnæi ... Öländska och Gothländska resa på riksens högloflige ständers befallning förrättad åhr 1741. Med anmärckningar uti oeconomien, naturalhistorien, antiquiteter &c med åtskillige figurer. Linné, Carl von, 1707-1778. 202 Hos Gottfried Kiesewetter 1745 Digital version available
Carl Linnæi Beskrifning p°a en ny Fogel : Picus pedibus tridactylis / Carl Linnaeus Linné, Carl von, 1707-1778 1106 hos Lorentz Ludew. Grefing, p°a des egen bekostnad 1743 Digital version available
Carl Linnæi Beskrifning p°a en ny Fogel : Picus pedibus tridactylis. Linné, Carl von, 1707-1778 1105 hos Joh. Laur. Horrn 1740 Digital version available
Carl Linnæi Skånska resa år 1749 / redigerad och försedd med textkommentar av Fil. mag. Viktor Olsson Linné, Carl von, 1707-1778 212a Världslitteraturens Förlag 1930 Digital version available
Carl Linnæi resa till Lappland 1732 / Några skizzer af Axel N. Lundström Lundström, Axel Nicolaus, 1847-1906. 195 Ed. Berling 1878 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von, 1707-1778 1137 hos Lorentz Ludew. Grefing, p°a des egen bekostnad 1743 Digital version available
Carl Linnæi, M.D. Anmärkning öfwer wisen hos myrorne. Linné, Carl von, 1707-1778 1136 hos Joh. Laur. Horrn 1741 Digital version available
Carl Linné 'Le roi des fleurs / traduit du suédois par T. Hammar et M. Metzger. Hagberg, Knut, 1900- 3120aoa Editions 'Je sers 1944 Digital version available
Carl Linné : [Biographical sketch.]. Smith, Sophus Birket. 2742 1869 Digital version available
Carl v. Linnés Skånska resa / [utgifven af de Skånska landskapens historiska och arkeologiska förening] ; [with a new preface by Martin Weibull]. Linné, Carl von, 1707-1778 211* C. W. K. Gleerup 1884 Digital version available
Carl v. Linnés Vistande i Lund och Bref till E. G. Lidbeck [Oct. 20, 1747--6 May, 1760] : Inbjudningsskrift till den Minnesfest öfver Carl von Linné . . . den 10 Januari 1878 / [Af Gustaf Ljunggren.]. Ljunggren, Gustaf, 1823-1905. 2773 1878 Digital version available
Carl von Linné (1707-1778) / [text : Nils Dahlbeck]. Dahlbeck, Nils. 3120bxd PFA 1978 Digital version available
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906 5864 Albert Bonnier 1908 Digital version available
Carl von Linné / af Oscar Levertin. Levertin, Oscar, 1862-1906 2864a Albert Bonnier 1908 Digital version available
Carl von Linné : 23 mai 1707-10 januar 1778 ;and, Carl von Linnés farmaceutiske afhandlinger [1741-1776]. Wille, Johan Nordal Fischer, 1858- 999b 1907 Digital version available