Union Catalogue

All records for Natural History Museum (2121 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Utkast till wäxtrikets terminologi. Arrhenius, Johan Pehr, 1811-1889. 848j 1842-1843 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 Tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Utdrag utur alla ifrån 1754 års slut [-1758] utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer, som Riksens styrsel samt inwärtes hushållning och författningar igemen, jamwal ock Stockholms stad i synnerhet angå, &c.. Del. 6 / [Edited by Gustaf R. und Hedvig E. Modée.]. Modée, Gustaf Reinhold. 2497a Tryckt hos Lorents Ludvig Grefing 1761 Digital version available
Utdrag af det Äreminne öfver Archiater von Linné, som hölts för Kongl. Vetenskaps Academien i Paris, af dess ständige Secreterare, Marquis de Condorcet. ;Slut af Ä̈reminnet öfver Archiater von Linné Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794 2598a Tryckt hos Lars Wahlström 1781 Digital version available
Utdrag af Hr. Archiaterns och Riddarens Linnaei bref : dat. 14 April 1756 Linné, Carl von, 1707-1778 2497 Tryckt uii Kongl. Tryckeriet 1756 Digital version available
Useful knowledge: or, A familiar account of the various productions of Nature, mineral, vegetable and animal, which are chiefly employed for the use of man : illustrated with numerous figures, and intended as a work both of instruction and reference. Bingley, William, 1774-1823. 803c Printed for Baldwin, Cradock, and Joy; Harvey and Darton; and F.C. and J. Rivington 1821 Digital version available
Useful knowledge: or, A familiar account of the various productions of Nature, mineral, vegetable and animal, which are chiefly employed for the use of man : illustrated with numerous figures, and intended as a work both of instruction and reference. Bingley, William, 1774-1823. 803d Printed for Baldwin, Cradock, and Joy; Harvey and Darton; and C. and J. Rivington 1825 Digital version available
Useful knowledge, or, A familiar account of the various productions of nature, mineral, vegetable, and animal, which are chiefly employed for the use of man. Illustrated with numerous figures, and intended as a work both of instruction and reference / by the Rev. William Bingley Bingley, William, 1774-1823. 803b Baldwin, Cradock, and Joy ;Darton, Harvey, and Co. 1818 Digital version available
Useful knowledge, or, A familiar account of the various productions of Nature, Mineral, Vegetable and Animal, which are chiefly employed for the use of Man : illustrated with numerous figures and intended as a work both of instruction and reference. Vol. 2, Vegetables / by William Bingley. Bingley, William, 1774-1823. 803a Printed for Baldwin, Cradock and Joy, and Darton, Harvey and Co. 1816 Digital version available
Ursus americanus, cauda elongata / per C. Linnæum descriptus.10 Linné, Carl von, 1707-1778 1162 Typis & Impensis Nicolai Pezzanæ 1762 Digital version available
Ur våra dagars Linnéforskning : [review of Felix Bryk: Bibliotheca Linnaeana. Holmiae, 1923.]. Gertz, Otto Daniel. 3705 1924 Digital version available
Ur dagens krönika : tidstaflor under medverkan af flere svenska och utländska författare / utgifna af Arvid Ahnfelt, årg.5, ny serie, heft 5-6, Maj-Juni 1885, årg.7, heft 1, Jan. 1887. Ahnfelt, Arvid. 2802a 1885, 1887. Digital version available
Ur Linnés tankevärld och religiösa liv. några Linné-studier Malmeström, Elis, 1895- 3120aca 1932 Digital version available
Ur Lapplandsresan : Ur Skånska resan ; Om undran inför naturen ; Ur Nemesis divina ; Varia / Carl von Linné ; [urval och förord av Daniel Hjorth]. Linné, Carl von, 1707-1778 3926 Albert Bonniers Förlag 1966 Digital version available
Ur Axel Reuterholms Dagbok [1732-42] / Några kulturbilder från frihetstiden utgivna av Henrik Schück. Reuterholm, Axel Gottlieb, 1714-63. 3026 1921 Digital version available
Ur Axel Reuterholms Dagbok [1732-42] / Några kulturbilder från frihetstiden utgivna av Henrik Schück. Reuterholm, Axel Gottlieb, 1714-63. 3704 1921 Digital version available
Upsala och dess Nejder Bergman, Carl Johan, 1817-1895. 2703 1842-1843 Digital version available
Upsala Academiae Rector, Carl Linnaeus, hälsar denna academiens och stadsens samtelige fäder och inbyggare, så af högre som lägre stånd, 1759, Decembr. 11. Upsala. Linné, Carl von, 1707-1778. 2077 s.n 1759 Digital version available
Upsala Academiae Rector Carl Linnaeus hälsar denna academiens och stadsens samtelige fäder och inbyggare, så af högre som nedrigare stånd, 1750, Februarii 24 Linné, Carl von, 1707-1778. 1587 s.n 1750 Digital version available
Uppsala universitetsbiblioteks förvärv av Linneanska originalmanuskript / av J. M. Hulth. Hulth, J. M. 1865-1928. 3a s.n 1921 Digital version available