Union Catalogue

All records for British Library (2112 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Medicinens studium vid Åbo Universitet. FAGERLUND, L. W., and TIGERSTEDT (Robert Adolf Armand) 997a 1890 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket. Utgifna af Carl Benedicks. [With plates.] Linné, Carl von, 1707-1778. 1012 1907 Digital version available
Linnés Pluto Svecicus och Beskrifning öfwer stenriket. Utgifna af Carl Benedicks. [With plates.] Linné, Carl von, 1707-1778. 1016 1907 Digital version available
Brevis introductio in historiam litterariam mineralogicam atqve methodum systemata mineralogica rite condenda, una cum supplementis / a Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk, 1709-1785. 1025i in officinis M. Swederi 1779 Digital version available
Försök til mineralogie : eller Mineral-rikets upställning. Cronstedt, Axel Fredrik, 1722-1765. 1025d tryckt uti Wildiska tryckeriet 1758 Digital version available
Lucubrationum academicarum specimen p:um De systematibus mineralogicis et systemate mineralogico rite condendo / à Johan. Gotsch. Wallerio. Wallerius, Johan Gottschalk, 1709-1785. 1025h impensis direct. Laurent. Salvii 1768 Digital version available
Betänkande om vattuminskningen, hvaruti denna läran efter den heliga skrift, naturens lagar och förfarenheten pröfvas, samt oriktig befinnes. Af Johan Browallius. Browallius, Johan, 1707-1755. 1025c tryckt på Lars Salvii kostnad 1755 Digital version available
Saggio per formare un sistema di mineralogia ... tradotto ... in inglese, ed arricchito di note dal sig. G. von Engestrom, aggiuntovi un trattato sull'elaboratorio da tasca inventato dal sig. Cronstedt ... Tutto poi revisto, e corretto, con alcune note aggiuntevi dal sig. E. Mendes da Costa, ed ora recato in italiano [by A. Talier]. L.P. CRONSTEDT, Axel Fredrik. 1025g 1775 Digital version available
An essay towards a system of mineralogy ... Translated, from the original Swedish, with notes, by G. von Engestrom. To which is added, a Treatise on the pocket-laboratory, containing an easy method ... for trying mineral bodies, written by the translator. The whole revised and corrected, with some additional notes, by E. Mendes da Costa. CRONSTEDT, Axel Fredrik. 1025f Edward & Charles Dilly 1770 [-1772] Digital version available
Carl von Linné såsom geolog ... Med 2 taflor. NATHORST, Alfred Gabriel. 1029 1907] Digital version available
Carl von Linné såsom mineralog. SJÖGREN, Sten Anders Hjalmar. 1033 Digital version available
Utkast till beskrifning om Upsala. Första [-Andra] delen författad af Joh. B. Busser. Busser, Johan Benedict, 1729-1799. 1054 på bokhandeel Joh. C. Holmbergs bekostnad utgifven tryckt hos Joh. Edman 1769-1773 Digital version available
Historisk beskrifning om Småland i gemen / i synnerhet Kronobergs och Jönköpings lähner ... författad af afl. ... Samuel Rogberg widare utförd af afl. ... Eric Ruda. Rogberg, Johan, 1716-1785. 1057 tryckt uti Kongl. Amiralitets Boktryckeriet 1770 Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar öfver Nemesis divina. Inbjudningsskrift, etc. Fries, Elias Magnus, 1794-1878. 1060 1848 Digital version available
Nemesis divina, eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar. Uppsatser med anledning så väl af framlidne Arkiater C. von Linne's anteckningar härom, etc. ROLLIN, C. G. 1064 1857 Digital version available
C. von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina, utgifne af E. Fries och T. M. Fries. Ny ... tillökad upplaga. Linné, Carl von, 1707-1778. 1065 1878 Digital version available
Museum Tessinianum : opera ... comitis ... Car. Gust. Tessin ... collectum. Hans excellence, riks-rådets & c. herr gr. Carl Gust. Tessins naturalie-samling. Tessin, Carl Gustaf, 1695-1770. 1081 apud Laurentium Salvium 1753 Digital version available
Museum S:ae R:ae M:tis Adolphi Friderici regis Svecorum, Gothorum, Vandalorumqve ... &c. &c. : in quo animalia rariora imprimis, et exotica describuntur et determinantur latine et svetice cum iconibus. / Jussu Sac. Reg. Maj:tis a Car. Linnæo. Linné, Carl von, 1707-1778 1085 e Typographia regia. Direct. Pet. Momma 1754 Digital version available
Reflections on the study of nature. Translated from the Latin of ... Linnæus. [A translation of Linnæus's Preface to the “Museum regis Adolphi Friderici,” by J. E. Smith.] Linné, Carl von, 1707-1778. 1091 1785 Digital version available
[Reflections on the study of nature. Translated from the Latin of ... Linnæus. [A translation of Linnæus's preface to the “Museum regis Adolphi Friderici,” by J. E. Smith.]] Linné, Carl von, 1707-1778. 1093 Digital version available