Union Catalogue

All records for Uppsala University Library (1971 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Archiater Carl Linnaei föreläsningar uti botaniquen. Gertz, Otto D., 1878-1948 3555 1915 Digital version available
Archiater Caroli Linnaei föreläsningar uti botaniquen. Gertz, Otto D., 1878-1948 3554 1914 Digital version available
Linnés föreläsningar öfver djurriket. : med understöd af svenska staten för Uppsala universitet utg. och försedda med förklarande anm. af Einar Lönnberg / [Carl von Linné]. Linné, Carl von, 1707-1778 3553 Akad. Bokhandeln 1913 Digital version available
Linnés botaniske "Praelectiones privatissimae" paa Hammarby 1770 / utgit efter Martin Vahl's referat ved Jens Holmboe. Linné, Carl von, 1707-1778 3552 1910 Digital version available
Linnés Vorlesungen über die Cultur der Pflantzen / utgifven af M. B. Swederus. Linné, Carl von, 1707-1778 3551 Univ 1907 Digital version available
Linnés föreläsningar i dietetik / ur ett stort antal lärjungeanteckningar samlade och kritiskt ordnade af A. O. Lindfors Linné, Carl von, 1707-1778 3550 Uppsala univ 1907 Digital version available
Linnés dietetik / på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar: Collegium diæteticum på uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A.O. Lindfors Linné, Carl von, 1707-1778 3549 Lundequistska bokhandeln 1907 Digital version available
Underrättelse om hälsans bevarande förklarad med nyttiga anmärckningar, och grundad på de berömligaste, äldre och nyare auctorers erfarenhet. F.W. Upsala tryckt i kongl. acad. tryckeriet, 1764. [E. Ziervogel.] Westerdahl, Frans, 1734-1797 3545b (akademiska tryckeriet : Ziervogel 1764 Digital version available
Berättelse till Kongl.vetenskaps-akademien vid öfverlämnande af copior till Archiaterns &c. &c. Herr Caroli Linnaei föreläsningar uti naturhistorien förde af Fredric Mozelius 1748 : Afgifven af C.Otto G.Wibom, Lidö.[Sthlm.] Wibom, C Otto G 3545 1917 Digital version available
A catalogue of the Linnaean herbarium / comp. and annotated by Spencer Savage Savage, Spencer 3536b Linnean Society of London 1945 Digital version available
The Linnean society of London / Håkan Winberg Winberg, Håkan 3536d 1972 Digital version available
Förteckning över i Uppsala förvarade herbarieexemplar med påskrifter av Linnés hand. Juel, Hans Oscar, 1863-1931 3535 1931 Digital version available
Exhibition of a selection from the Linnean collections : Fifth International Botanical Congress 1930 / The Linnean society of London. 3532 The Linnean society of London 1930 Digital version available
Linnéanska herbarieväxter i domprosten Celsii herbarium / av Otto Gertz. Gertz, Otto D., 1878-1948 3517 1922 Digital version available
Ett litet bidrag till frågan om Linnésamlingarnas öde. Floderus, Matts Oskar Mattias 3514 1916 Digital version available
Linnéanska växter i Lund Nordstedt, Otto, 1838-1924 3505 1907 Digital version available
A Linnæan herbarium in the Natural history museum in Stockholm. Vol. 1, Monandria-Tetrandria Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 3503 1907 Digital version available
Studier öfver Salices i Linnés herbarium / af S. J. Enander Enander, Sven Johan, 1847-1928 3502 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Catalogue of Linnean type-specimens of Linnaeus's reptilia in the Royal Museum in Stockholm Andersson, Lars Gabriel, 1868-1951 3498 1900 Digital version available
Complete Catalogue of Linné ́s Private Collection of Fishes, now in the possession of the Linnean Society Günther, Albert C. L. G. 1830-1914. 3497 1899 Digital version available