Union Catalogue

Partner logo

Title details

Author:
Westerdahl, Frans.
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Underrättelse om hälsans bewarande : [based on Linnaeus'Lectures on Diet, 1742-50] / Utgifven af Frans Westerdahl.
Varying title form:
Om hälsans bewarande.
Soulsby no.:
Soulsby no. 3545b

Edition details

Publisher:
s.n
Place of publication:
Tryckt uti Hernösands Boktryckeri
Publishing year:
1803
Edition:
Tredje uplagan.
Physical description:
[6], 422 p. ; 18 cm.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
Contents notes:
Provenance:
NHM GENERAL - Signature on front flyleaf 'W. Skarstedt Falun.'
Title history:
The first edition appeared in 1764 and the second in 1768.
Language notes:
In Swedish.
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778
Additional corporate author(s):
Additional title(s):
OPAC identifier:
9930893502081
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Index pp. 411-422.
By permission of the Trustees of The Natural History Museum (London).
NHM GENERAL - Presented by Basil H. Soulsby. 9.xi.1932. Björck & Börjesson. Kr.10.
NHM GENERAL - Bibliographical notations in pencil on front endpaper.
LINNLINK
4
Partner logo

Title details

Author:
Westerdahl, Frans, 1734-1797
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Underrättelse om hälsans bevarande förklarad med nyttiga anmärckningar, och grundad på de berömligaste, äldre och nyare auctorers erfarenhet. F.W. Upsala tryckt i kongl. acad. tryckeriet, 1764. [E. Ziervogel.]
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3545b

Edition details

Publisher:
(akademiska tryckeriet : Ziervogel
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1764
Edition:
Physical description:
[08] , 480 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
=Imprim.:= Oelreich. =Ref.:= Bygdén.
Antikva
Första upplagan 1764, andra upplagan 1768, tredje upplagan 1803
Contents notes:
Provenance:
Skara: Samuel Juslenius Ex. 2: Exlibris: Medicinska fakultetens bibliotek, Göteborg ; handskr. signaturer: J.C. Cron, Bergelin Linnean society of London ; Carl von Linné ; J. E. Smith
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Chb Health
Chb History, 18th century
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778
Smith, James Edward,
1759-1828
Additional corporate author(s):
Linnean society of London
Additional title(s):
OPAC identifier:
2413092
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Gm Ex. 2 interfolierat
Gm Ex. 2 : Samtida helskinnband, 5 upphöjda bind, röda snitt, övre snittet med siffra "25", pärmen med monogram: J.H.V.R. 1764 ; ryggen med ornament och text i guldtryck, rött titelfält ; ryggtitel: Westerdahl Om Diaeten
Uka Paper binding
Partner logo

Title details

Author:
Westerdahl, Frans, 1734-1797
Corporate author:
Main entry uniform title:
Uniform title:
Title:
Underrättelse om hälsans bevarande förklarad med nyttiga anmärckningar, och grundad på de berömligaste, äldre och nyare auctorers erfarenhet. F.W. Upsala tryckt i kongl. acad. tryckeriet, 1764. [E. Ziervogel.]
Varying title form:
Soulsby no.:
Soulsby no. 3545b

Edition details

Publisher:
(akademiska tryckeriet : Ziervogel
Place of publication:
Uppsala
Publishing year:
1764
Edition:
Physical description:
[08] , 480 s. 8:o.
Series entry:
Language(s):
Swedish

Notes

General notes:
=Imprim.:= Oelreich. =Ref.:= Bygdén.
Antikva
Första upplagan 1764, andra upplagan 1768, tredje upplagan 1803
Contents notes:
Provenance:
Skara: Samuel Juslenius Linnean society of London ; Carl von Linné ; J. E. Smith
Title history:
Language notes:
With note:
Dissertation notes:
Subject:
Additional author(s):
Linné, Carl von,
1707-1778
Smith, James Edward,
1759-1828
Additional corporate author(s):
Linnean Society of London
Additional title(s):
OPAC identifier:
991015467959707596
Collective uniform title:
Summary notes:
Other notes:
Uka Paper binding