Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (522 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés Skånska resa 1749 utg. John Kroon Linné, Carl von 1707-1778 4332 Malmö Ljustrycksanst. 1956 Digital version available
Carl von Linnés Svenska arbeten [Bref till Svenskar]Bref till Prof. Kilian Stobäus, Ol. Celsius, Lars Rogberg [!], Linnæi Syskon, M. Fl. i urval och med noter utgifna af Ewald Ährling Bd. 2, 1. HeftAbtl. 15. Heft Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 2484 Albert Bonniers Förlag Alb. Bonniers Boktryckeri 1880 Digital version available
Carl von Linnés Ungdomsskrifter samlade af Ewald Ährling Andra Serien Linné, Carl von 1707-1778 27 Norstedt & Söners Förlag 1888 Digital version available
Carl von Linnés Västgöta resa 1746 utg.: John Kroon Linné, Carl von 1707-1778 4346 Malmö Ljustrycksanst. 1956 Digital version available
Carl von Linnés brefvexling E. Ährling Ährling, Ewald 1837-1888 4460 Inter Documentation Co. 1967 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning akademisk avhandeling som med tillstånd av högvördiga och vittberömda Teologiska Fakulteten i Upsala för vinnande av teologie doktorsgrad offentligen försvaras onsdagen den 12 maj 1926 KL. 10 F.M. å lärosal IV av Elis Malmeström teol. lic. av Göteborgs Nation, pastoraladjunkt Malmeström, Elis 1895-1977 VerfasserIn 3043 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1926 Digital version available
Carl von Linnés religiösa åskådning av Elis Malmeström Malmeström, Elis 1895-1977 VerfasserIn 4598 Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 1926 Digital version available
Carl von Linnés Öländska och gotländska resa 1741 utg.: John Kroon Linné, Carl von 1707-1778 3938 Malmö Ljustrycksanst. 1957 Digital version available
Carl von Linnés Öländska resa förrättad 1741 [utg. och kommenterad av Bertil Molde. Efterskrift av Knut Hagberg] Linné, Carl von 1707-1778 4849 Natur och Kultur 1958 Digital version available
Carls Friedrich Dieterichs Pflanzenreich nach dem neuesten Natursystem des ... Carl von Linné Zweyter Theil Dieterich, Karl Friedrich 1734-1805 89a Müller 1770 Digital version available
Caroli A Linne M. D. Equ. Aur. De Stella Pol. Archiatri Reg. Suec. Med. Et Bot. Prof. Ups. Rel. Praelectiones In Ordines Naturales Plantarum E Proprio Et Jo. Chr. Fabricii, Prof. Kil. Msto. Edidit Paulus Diet. Giseke M. D. In Gymnas. Hamb. Phys. Prof. Et Bibliothecarius Acad. Imp. Nat. Cur. Instit. Reg. Hist. Goett. Et Soc. Elect. Oecon. Lips. Sod. ; Accessit Uberior Palmarum Et Scitaminum Expositio Praeter Plurium Novorum Generum Reductiones Cum Mappa Geographico-Genealogica Affinitatum Ordinum, Et Aliquot Fructuum Palmarum Figurae Linné, Carl von 1707-1778 VerfasserIn 3546 Hoffmannus Schniebes 1792 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae Volvmen Nonvm / Edidit Jo. Christianvs Daniel Schrebervs Ser. Marggr. Brandenb. Onold. & Culmb. Consil. Aul. Med. Bot. Hist. nat. & Oec. P. P. O. in Acad. Erlangensi Linné, Carl von 1707-1778 1314 Palm Ellrodt 1785 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Octavvm / Edidit Jo. Christianvs Daniel Schrebervs Ser. Marggr. Brandenb. Onold. & Culmb. Consil. Aul. Med. Bot. Hist. nat. & Oec. P. P. O. in Acad. Erlangensi Linné, Carl von 1707-1778 1312 Palm 1785 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Primvm Linné, Carl von 1707-1778 1283 Palm 1787 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Qvartvm Linné, Carl von 1707-1778 1298 Palm Ellrodt 1788 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Qvintvm Linné, Carl von 1707-1778 1302 Palm 1788 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Secvndvm Linné, Carl von 1707-1778 1289 Palm 1787 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Septimvm Linné, Carl von 1707-1778 1310 Palm 1789 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Sextvm Linné, Carl von 1707-1778 1306 Palm 1789 Digital version available
Caroli A Linné ... Amoenitates Academicae Seu Dissertationes Variae Physicae, Medicae Botanicae Antehac Seorsim Editae Nunc Collectae Et Auctae; Cum Tabulis Aeneis Volvmen Tertivm Linné, Carl von 1707-1778 1294 Palm 1787 Digital version available