Union Catalogue

All records for Staatsbibliothek Berlin (531 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl Hoffmann's Pflanzen-Atlas nach dem Linné'schen System ein Handbuch zur Einführung in die heimische Flora Hoffmann, Karl 1802-1883 871c Verl. für Naturkunde 1901 Digital version available
Carl Linnaei Sk°anska resa p°a höga överhetens befallning förrättad °ar 1749 ; med rön och anmärkningar uti ekonomien, naturalier, antikviteter, seder, levnadssätt; med tillhörige figurer Redigerad av Carl-Otto von Sydow, illustrerad av Gunnar Brusewitz Linné, Carl von 1707-1778 3941 Wahlström & Widstrand 1959 Digital version available
Carl Linnaeus Dickinson, Alice 4017 Watts (1967) Digital version available
Carl Linnaeus Knut Hagberg Hagberg, Knut 1900-1975 4351 Natur och Kultur 1957 Digital version available
Carl Linnaeus [deutsch]. Ein großes Leben aus d. Barock. (Übertr.: Thyra Dohrenburg) Hagberg, Knut 1900-1975 4368 Goverts (1940) Digital version available
Carl Linnaeus [engl.] Hagberg, Knut 4353 Cape (1952) Digital version available
Carl Peter Thunberg Carl Peter Thunberg. General editors: Eivor Cormack, Ragnar Edberg, Per Sörbom Thunberg, Carl Peter 1743-1828 VerfasserIn 4014 The IK Foundation & Company 2007 Digital version available
Carl v. Linné Nordens Blomsterkonge ved Eline Begtrup. Med 20 Billeder Begtrup, Eline 2985 Gad i Komm. 1914 Digital version available
Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie Fest-Schrift Wilhelm Junk Junk, Wilhelm 1866-1942 3685 W. Junk 1907 Digital version available
Carl v. Linnés Skånska resa 1749 Linné, Carl von 4331 Malmö Ljustryckanst (1940) Digital version available
Carl von Linné Arzt, Naturforscher, Systematiker; 1707 - 1778 von Heinz Goerke Goerke, Heinz 4020 Wiss. Verl.-Ges. 1966 Digital version available
Carl von Linné Beiträge über Zeitgeist, Werk und Wirkungsgeschichte ; gehalten auf dem Linnaeus-Symposium in Hamburg am 21. und 22. Oktober 1978 von H. Goerke ... Goerke, Heinz Mitarb. Linné, Carl von 1707-1778 3892 Vandenhoeck und Ruprecht 1980 Digital version available
Carl von Linné Ilse Jahn u. Konrad Senglaub Jahn, Ilse 1922-2010 VerfasserIn 3471 Teubner, BSB 1978 Digital version available
Carl von Linné af Oscar Levertin Levertin, Oscar 1862-1906 2862 Bonnier 1907 Digital version available
Carl von Linné als Arzt und medizinischer Schriftsteller von Otto E. A. Hjelt Hjelt, Otto Eduard August 1823-1913 997 Fischer 1909 Digital version available
Carl von Linné als botanischer Forscher und Schriftsteller Lindman, C[arl] A[xel] M[agnus] !517880733!Lindman, Carl A. M. *1856-1928* ; ID: gnd/130913588 4377 G. Fischer 1908 Digital version available
Carl von Linné som läkare och hans betydelse för den medicinska vetenskapen i Sverige helsningsskrift, som med anledning af fyrahundraåriga jubelfesten den 5 September 1877 vördsamt tillegnas Kongl. Universitetet i Upsala å Finska vetenskapssocietetens vägnar af Otto E. A. Hjelt Hjelt, Otto Eduard August 1823-1913 2757 Finska Litteratur-Sällskapets Tryckeri 1877 Digital version available
Carl von Linné und die deutschen Botaniker seiner Zeit Ausstellung zum 300jährigen Bestehen des Botanischen Gartens im Rahmen des 500jährigen Jubiläums der Eberhard-Karls-Universität, veranstaltet von der Universitätsbibliothek Tübingen ; 3. - 10. Juni 1977 ; Katalog mit den Festvorträgen von Carl-Martin Edsman u. Carl-Otto von Sydow. Bearb. von Annemarie Klotz u. Helmut Oehling Felsch-Klotz, Annamarie Hrsg. Linné, Carl von 1707-1778... 4615 1977 Digital version available
Carl von Linné's Bedeutung als Naturforscher und Arzt. Schilderungen Linné, Carl von 4403 Sändig (1968) Digital version available
Carl von Linnés Anteckningar Öfver Nemesis Divina Inbjudnings-Skrift Till Morgondagens Philosophiska Promotion Från Upsala Universitets Stiftelse Den Sjuttiondesjunde Af Tillförokdnad Promotor Elias Fries Philosophiae Doctor Och Artium Liberalium Magister Professor I Practiska Ekonomien Riddare Af Kongl. Nordstjerne-Orden Och Kongl. Dannebrogs-Orden En Af De Aderton I Svenska Academien. Fries, Elias Magnus 1794-1878 1060 Kongl. Academiska Boktryckeriet 1848 Digital version available