Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (1973 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
En Linnérelikvie Wille, Nordal, 1858-1924 280 1907 Digital version available
Carl Linnæus : Minnestal Arrhenius, Axel 2909 Grundels 1907 Digital version available
Carl v. Linné, sein Leben und Wirken Drude, Oscar, 1852-1933 2879 1907 Digital version available
Linné / af Rob. E. Fries. Fries, Robert Elias, 1876-1966. 4364 Geber 1907 Digital version available
Några Linnéstudier. Lindfors, Otto, 1852-1909 2903 Almqvist & Wiksell 1907 Digital version available
Carl v. Linné und seine Bedeutung für die Bibliographie : Festschrift Junk, Wilhelm, 1866-1942 3685 1907 Digital version available
Linnés ställning till kristendomen : några reflexioner med anledning av Linnés tvåhundraårsminne / av K. A. Westling. Westling, K. A. , 1864-1929 2943 1907 Digital version available
Linné als Ethnologe / von Georg Buschan Buschan, Georg, 1863-1942 4824 Globus 1907 Digital version available
Zum Gedächtnis Karl von Linnés. Heilborn, Adolf, 1873-1941 2893a 1907 Digital version available
Linnéminnen Forsstrand, Carl, 1854-1928 2885 1907 Digital version available
Meddelanden från Kungl. Svenska Vetenskaps-Akademiens trädgård Bergielund vid vid Vetenskaps-Akademiens tvåhundraårsfest till minne af Carl von Linnés födelse. / Utgifna af Bergianska Stiftelsen. Redigerade af Veit Brecher Wittrock Wittrock, Veit Brecher, 1839-1914 2927 1907 Digital version available
Charles Linné. Brandicourt, Virgile 4800 1907 Digital version available
Linnés dietetik / på grundvalen af dels hans eget originalutkast till föreläsningar: Lachesis naturalis quæ tradit diætam naturalem och dels lärjungeanteckningar efter dessa hans föreläsningar: Collegium diæteticum på uppdrag af Medicinska fakulteten i Uppsala ordnad och utgifven af A.O. Lindfors. Linné, Carl von, 1707-1778 3549 Lundequistska bokhandeln 1907 Digital version available
Carl Linnaei skånska resa : på höga öfverhetens befallning förrättad år 1749 : med rön och anmärkningar uti oeconomien, naturalier, antiquiteter, seder, lefnads-sätt : med tillhörige figurer Linné, Carl von, 1707-1778 211a Gleerup 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare 3 Carl von Linné såsom botanist / C. A. M. Lindman. Lindman, Carl Axel Magnus, 1856-1928 888 1907 Digital version available
Carl von Linnés betydelse såsom naturforskare och läkare 4 Carl von Linné såsom geolog / A.G. Nathorst. Nathorst, Alfred Gabriel, 1850-1921 2923/4 1907 Digital version available
Carl von Linné. Föredrag hållet vid Finska Vetenskaps-Societetens årshögtid den 30 april 1907 Elfving, Fredrik, 1854-1942 2895 1907 Digital version available
Carl von Linné : Minnestal hållet i svenska läkaresällskapet den 14 maj 1907 Müller, Erik [Gottlieb] 2910 1907 Digital version available
Katalog 60. Botanik. Carl von Linné in memoriam 3682 Svanbäck 1907 Digital version available
Á memoria de Carlos Linneu 1707-1907 Henriques, Júlio Augusto, 1838-1928 2878 1907 Digital version available