Union Catalogue

All records for Stockholm University Library (Stockholms universitetsbibliotek) (2081 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Carl von Linnés anteckningar öfver Nemesis divina. : inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiska promotion från Upsala universitets stiftelse den sjuttiondesjunde af tillförordnad promotor Elias Fries Fries, Elias, 1794-1878 1060 Kongl. Academiska boktryckeriet 1848 Digital version available
Linnés antegninger om "Nemesis divina." : (Forkortet oversættelse af E. Fries's indbydelsesskrift til doctorpromotionen i Upsala, juni 1848.) / Ved Frederik Barfod. Fries, Elias, 1794-1878 1061 1849 Digital version available
Linnés "Iter Dalekarlicum". Linné, Carl von, 1707-1778 4445 Bonnier,] 1849 Digital version available
Månens berättelser / öfversättning från engelskan [av Thekla Knös] ; med porträtt af Linné. Knös, Thekla, 1815-1880 2717 C. A. Bagge (N. Marcus 1850 Digital version available
Linnaei samlingar och manuscripter Hartman, Carl, 1824-1884 185 1850 Digital version available
Linnés samlingar Hartman, Carl, 1824-1884 3458 1850 Digital version available
Linnaei samlingar och manuscripter Hartman, Carl, 1824-1884 3457 1850 Digital version available
Annotationes de plantis Scandinavicis Herbarii Linnaeani, in Musaeo Societ. Linnaeanae Londin. asservati,/ auctore Carolo Hartman Hartman, Carl, 1824-1884 3463 Norstedt & Söner 1852 Digital version available
Linnés Museum in Hammarbü Unger, Franz, 1800-1870 3465 1852 Digital version available
Anteckningar vid de skandinaviska växterna i Linnés herbarium Hartman, Carl-Johan, 1790-1849 3462 1852 Digital version available
Linné und die neueren Pflanzengelehrten : (Vertheidigung der Systematik.) / von Dr. Ernst Christian v. Trautvetter Trautvetter, Ernst Christian von 852 1853 Digital version available
Epistolæ Caroli a Linné ad Bernardum de Jussieu ineditæ, et mutuæ Bernardi ad Linnæum: curante Adriano de Jussieu ... Linné, Carl von, 1707-1778 2477 1854 Digital version available
Linné's och Fries' systemer samt uppställning efter sednare af alla uti svensk skol-botanik representerade växt-slägten. Thedenius, Knut Fredrik 1814-1894 853 1854 Digital version available
Ipsa Linnaei conchylia. The shells of Linnaeus, determined from his manuscripts and collection. By Sylvanus Hanley ... Also, an exact reprint of the Vermes Testacea of the "Systema naturae" and "Mantissa. Hanley, Sylvanus Charles Thorp, 1819-1899 112 Williams and Norgate 1855 Digital version available
Om några nyligen upptäckta Linnéanska manuscripter Fries, Theodor Magnus, 1832-1913 1 1857 Digital version available
Notizie intorno alla vita e agli scritti di Pietro Arduino. Visiani, Roberto de 4457 1857 Digital version available
Nemesis Divina eller Guds sätt att redan här i tiden vedergälla menniskors onda gerningar : uppsatser med anledning så väl af framlidne Arkiater Carl von Linnés Anteckningar härom, som ock af samtal med en af hans lärjungar, samt af egna och andras iakttagelser rörande detta ämne / af C. G. Rollin. Rollin, Carl-Gustaf, 1797-1867 1064 P.A. Huldbergs bokhandel 1857 Digital version available
Sur une correspondance inédite entre Linné et Bernard de Jussieu / par M. de Caze Caze, Aug. de 4508 1857? Digital version available
A life of Linnaeus. By miss Brightwell, of Norwich. Brightwell, Cecilia Lucy, 1811-1875 2722 1858 Digital version available
Potest e casa vir magnus exire / Carl Linné Linné, Carl von, 1707-1778 4815 Hörbergska boktr. 1858 Digital version available