Union Catalogue

All records for New York Botanical Garden (949 results)

Title Author Soulsby Publisher Year
Har Linné seet tingen og havt syn paa sagen trods nogen eftermand? Tvende botaniske smaatilfaelde. Didrichsen, Ferdinand, 1814-1887. 860 Thieles bogtr. 1861 Digital version available
Lettere inedite di Carlo Linneo a Giovanni Antonio Scopoli. Linné, Carl von, 1707-1778. 2486 Tip. Roveretana 1889 Digital version available
Elementi di botanica / compilati da Ciro Pollini. Pollini, Ciro, 1782-1833. 798 Tipografia Moroni 1810-1811 Digital version available
Anwisning til wåxt-rikets kånnedom : f̊orra delen, om wåxternes delar och allmånna egenskaper : sednare delen, de i swerige wildt wåxande, i trådgårdar, plantager och på åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste utlåndske wåxter ... / f̊orfattad af Carl Fredrik Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650d Tryckt hos Commissarien P.A. Brodin 1792 Digital version available
Anwisning til wåxt-rikets kånnedom : f̊orra delen, om wåxternes delar och allmånna egenskaper : sednare delen, de i swerige wildt wåxande, i trådgårdar, plantager och på åkrar upodlade, samt de namnkunnigaste utlåndske wåxter ... / f̊orfattad af Carl Fredrik Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650c Tryckt hos Commissarien P.A. Brodin 1784 Digital version available
Deliciae naturae. Tal, hållit uti Upsala dom-kyrka år 1772 den 14 decemb. vid rectoratets nedlåggande, af Carl v. Linné ... Efter de studerandes åstundan, på svenska öfversatt och utgifvit. Linné, Carl von, 1707-1778. 2426 Tryckt hos J.G. Lange 1773 Digital version available
Anwisning til naturens kånnedom : första delen, om wåxt-riket : efter herr Arch. och Riddaren von Linnès botaniska grunder / f̊orfattad af Carl Fredr. Hoffberg. Hoffberg, Carl Fredrik, 1729-1790. 650b Tryckt hos Johan Georg Lange 1768 Digital version available
En resa til Norra America, på Kongl. swenska wetenskaps academiens befallning, och publici kostnad, förrättad af Pehr Kalm. Kalm, Pehr, 1716-1779. 2586a Tryckt på L. Salvii kostnad 1753-61 Digital version available
Iter Hispanicum, eller, Resa til spanska länderna uti Europa och America, förrättad ifrån år 1751 til år 1756, med beskrifningar och rön öfver de märkvärdigaste växter, utgifven efter dess frånfålle af Carl Linnaeus. Löfling, Per, 1729-1756. 3588 Trykt på Direct. L. Salvii kostnad 1758 Digital version available
Fredric Hasselquists ... Iter Palæstinum : eller resa til Heliga Landet, förrättad ifrån år 1749 til 1752, med beskrifningar, rön, anmärkningar, öfver de märkvärdigaste naturalier, på Hennes Kongl. Maj:ts befallning / utgifven af Carl Linnæus. Hasselquist, Fredrik, 1722-1752. 3577 Trykt på L. Salvii kåstnad 1757 Digital version available
Compendio de botanica, do Doutor Felix de Avellar Brotero, addicionado e posto em harmonia com os conhecimentos actuaes desta sciencia, segundo os botanicos mais celebres, como Mirbel, De Candolle, Richard, Lecoq, e outros ... Por Antonio Albino da Fonseca Benevides. Avellar Brotero, Felix de, 1744-1828. 723 Typ. da mesma Academia 1837-1839 Digital version available
Botanosophiae verioris brevis sciagraphia in usum discentium adornata: accedit ob argumenti analogiam Epicrisis in clar. Linnaei nuperrime evulgatum systema plantarum sexuale et huic superstructam methodum botanicum. Auctore Jo. Georgio Siegesbeck. Siegesbeck, Johann Georg, 1686-1755. 622 Typis Academiae 1737 Digital version available
Catalogus systematicus Bibliothecae Horti Imperialis Botanici Petropolitani. Curavit Ernestus de Berg. Berg, Ernst von, 1824- 3658 Typis Academiae Caesareae Scientiarum 1852 Digital version available
Catalogus systematicus bibliothecae Horti Imperialis Botanici Petropolitani / curavit Ferdinandus ab Herder = Sistematicheskīĭ katalog biblīoteki Imperatorskago S.-Peterburgskago botanicheskago sada / sostavil F. E. fon Gerder. Herder, Ferdinand von, 1828-1896. 3659 Typis Academiae Caesareae Scientiarum 1886 Digital version available
Theoria generationis et fructificationis plantarum cryptogamicarum Linnaei, mere propriis observationibus et experimentis superstructa; auctore Ioanne Hedwig. Hedwig, Johannes, 1730-1799. 692 Typis Academiae Impr. Scientiarum 1784 Digital version available
Flora Ingrica ex schedis Stephani Krascheninnikow confecta et propriis observationibus / aucta a Davide de Gorter. Gorter, David de, 1717-1783. 641b Typis Academiae Scientiarum 1761-1764 Digital version available
Flora Oxoniensis : exhibens plantas in agro Oxoniensi sponte crescentes, secundum systema sexuale distributas / auctore Joanne Sibthorp. Sibthorp, John, 1758-1796. 3965 Typis Academicis 1794 Digital version available
Genera plantarum, ex editione decima tertia [i.e. ed. 12. reformata, 1766-68] Systematis naturae illustrissimi Caroli a Linné. In usus academicos. Linné, Carl von, 1707-1778. 92 Typis Academicis 1780 Digital version available
Dissertatio de reformationibus Classium plantarum Caroli a Linné / c quam ... exhibent Joh.Gust. Eckerberg et Andreas Bjursten ... Eckerberg, Johan Gustaf. 785 Typis Berlingianis 1804 Digital version available
Philosophia botanica, in qua explicantur botanices fundamenta. Studio Curtii Sprengel. Linné, Carl von, 1707-1778. 452 Typis C. Casterman-Dieu 1824 Digital version available